JavaScript is required for this website to work.
post

6 juli. Historische dag: Vlaamse Leeuw officiële vlag en volkslied Vlaanderen

VandaagLuc Pauwels6/7/2022Leestijd 4 minuten

foto ©

En verder: Walter Flex, Abraham Hans en de Dalai Lama…

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Elk jaar   De Wereld Kusdag, ontstaan in het Engeland van de 19de eeuw. Vaak worden op ‘World Kiss Day’ recordpogingen gedaan van bijvoorbeeld de langste zoen of de meeste kussen, maar centraal staat het plezier en het fijne gevoel dat een kus kan geven.

1990   De regeringsleiders van de NAVO verklaren na de tweedaagse top in Londen dat de Koude Oorlog over is. Ze worden op hun woord geloofd.

1988   Het olie-booreiland Piper Alpha in de Noordzee wordt door brand verwoest en zinkt in de Noordzee. 167 arbeiders sterven.

1973   De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap keurt een decreet goed ‘tot instelling van een eigen vlag, een eigen volkslied en een eigen feestdag van de Nederlandse cultuurgemeenschap’. Hierin wordt bepaald dat de eerste twee strofen van De Vlaamse Leeuw als volkslied fungeren.

vandaag

Jennifer Saunders (°1958)

1958   Geboorte in Sleaford (Lincolnshire) van de Engelse actrice, comédienne en scenarioschrijfster Jennifer Saunders, onder meer bekend van de tv-series French and Saunders (met Dawn French), Absolutely fabulous, Girls on top, Let them eat cake. Films met haar zijn onder meer Absolutely fabulous: the movie, Fanny and Elvis, Eat the rich, The supergrass. Saunders is sinds 1985 getrouwd met de komiek Adrian Edmondson. Ze hebben samen drie dochters: Ella (1986), Beatrice (1987) en Freya (1990) en twee kleinkinderen.

1939   Overlijden te Knokke van Abraham Hans (57), onderwijzer, volksschrijver en journalist. Hij was geboren in het Oost-Vlaamse St.-Maria-Horebeke als zevende kind van Nederlandse protestantse ouders. Naast auteur was Hans ook een onvermoeibare ijveraar voor de Vlaamse bewustwording die ontelbare voordrachten gaf, tot in de kleinste dorpen van Vlaanderen.

Hans behaalt twee keer zijn onderwijzersdiploma, een keer in Nederland, daarna ook in Gent. Na de Eerste Wereldoorlog wordt hij beroepsjournalist bij het dagblad Het Laatste Nieuws. Daarin publiceert hij al in 1911-1912 zijn eerste feuilleton, de historische roman Een heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen. Het is de eerste van zijn vijfhonderd boeken, waaronder ook kinderboeken en honderden historische volksromans. Zeer bekend werden onder meer Groeninghe (1910) en Kerlingaland (1912). Herman Teirlinck noemde hem ‘de vernieuwer van Conscience’. Hij schreef ook over Frans-Vlaanderen: Kassel, Nikolaas Zannekin en In Frans-Vlaanderen.

Hans zet zich voor de Eerste Wereldoorlog al in voor de beschaafde omgangstaal en voor de vernederlandsing van de universiteit in Gent. Hij blijft buiten het activisme, woont tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zeeuws-Vlaanderen, waar hij verslaggever is voor het dagblad De Telegraaf in Amsterdam. Hij schrijft er toneelstukken voor de vluchtelingen, richt een dienst op voor hulp aan krijgsgevangenen in Duitsland en werkt samen met Anna de Vos voor het Werk der Vlaamse Oorlogsmeters.

Na de Eerste Wereldoorlog was hij bestuurslid van het Comité voor de Bedevaart naar de Graven aan de IJzer, beter bekend als het IJzerbedevaartcomité, en in die functie was hij betrokken bij de bouw van de eerste IJzertoren in 1928-1930 Hij spreekt ook op de eerste grote amnestiemeeting op 17 januari 1920 in Antwerpen en neemt verder deel aan de verzoeningscampagne. In 1922 was hij medestichter van de Vlaamse Toeristenbond waar hij eveneens lange jaren in het bestuur zat.

In het geboortedorp van Abraham Hans is een museum aan hem gewijd en in Knokke een plein naar hem genoemd.

1935   Geboorte van Tenzin Gyatso, 14de Dalai Lama, de geestelijk leider van het Tibetaans boeddhisme. Hij ontvluchtte Tibet in 1959 na een mislukte opstand tegen de Chinese bezettingstroepen waarbij zo’n 87 000 mensen om het leven kwamen. Kreeg in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen Tibet geweldloos te bevrijden. Schreef onder meer De kunst van het geluk, Meditatieoefeningen voor een zinvoller leven, Open je hart, Vrijheid in ballingschap. Hij woont in Dharmsala, India, als hoofd van de Tibetaanse regering in ballingschap.

vandaag

Ton Alberts (1927-1999)

1927   Geboorte in Antwerpen van de Vlaams-Nederlandse architect Ton Alberts. Hij is de ontwerper van het Gasunie-hoofdkantoor in Groningen, het museum De Buitenplaats in Eelde, het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen en het ING-hoofdkantoor in Amsterdam. Hij was sterk beïnvloed door de Spaanse architect Antoni Gaudi (1852-1926) en propageerde het organische bouwen. Hij overleed in 1999.

1919   In Brussel wordt het Algemeen Vlaams Verbond (AVV) gesticht als vereniging van Belgischgezinde flaminganten om hun bedrijvigheid te coördineren over de partijgrenzen heen. Het is in hoge mate de voortzetting van de actie van het Vlaams-Belgisch Verbond, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog onder Vlaamse uitgewekenen door de katholiek Frans van Cauwelaert en de liberaal Julius Hoste (jr.) was opgericht. Het AVV komt moeilijk van de grond en sterft in de jaren 1920 een stille dood.

vandaag

Walter Flex (1887-1917)

1887   Geboorte in Eisenach (Thüringen) van Walter Flex, Duits schrijver en dichter bekend van onder meer Demetrius, Sonne und Schild en Der Wanderer zwischen beiden Welten (1916), maar waarschijnlijk het meest van het lied Wildgänse rauschen durch die Nacht, waarvan de tekst uit laatstgenoemde dichtbundel komt en de melodie is geschreven door Robert Götz (1892-1978). Het lied werd in vele talen vertaald en is in het Nederlands bekend als Stormvogels aan het Dietse strand. Flex sneuvelt in 1917 op zijn 30ste.

1885   Louis Pasteur test met succes het vaccin tegen hondsdolheid op een mens.

1535   Onthoofding in Londen van de Engelse politicus en humanist Thomas More (57), wegens ‘hoogverraad’ omdat hij vond dat de Engelse kerk zich niet mocht onttrekken aan het gezag van Rome. Hij wordt daarom in 1886 zalig worden verklaard door paus Leo XIII, en in 1935 heilig verklaard door paus Pius XI. Sint Thomas More is in de katholieke kerk de beschermheilige van staatslieden en politici, zijn feestdag is 22 juni. Hij schreef onder meer Utopia, Latin poems, The answer to Luther, The history of King Richard III, The four last things.

vandaag

Jan Hus (1369-1415)

1415   De Tsjechische hervormer Jan Hus (45) wordt levend verbrand in Konstanz (Baden-Württemberg). Zijn resten worden in de Rijn gesmeten. Deze priester en filosoof had een academische bliksemcarrière achter de rug. Op zijn 29ste is hij al rector magnificus van de universiteit van Praag. De vrouw van koning Wenceslas neemt hem tot biechtvader. Op het Concilie van Konstanz wordt Hus aangeklaagd wegens ‘ketterij’.

Een petitie, getekend door 50 Tsjechische edelen, waarin de Duitse keizer Sigismund aan Hus’ keizerlijke vrijgeleide wordt herinnerd, heeft geen effect. In mei komt er een nieuwe petitie, nu getekend door 250 prominenten uit Bohemen, Moravië en Polen, met dezelfde strekking en het verzoek om Hus onmiddellijk vrij te laten. Onder kerkelijke druk negeert de keizer ook deze oproep, en grijpt niet in als het Concilie Jan Hus tot de brandstapel veroordeelt. Zijn gewelddadige dood ontketent de Hussietenoorlog die 15 jaar duren 150 000 slachtoffers zullen maken.

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.

Commentaren en reacties