fbpx


Herman Quintelier & David Monjaerts

‘Godsdienst is geen praatuurtje’

Open brief aan de Vlaamse onderhandelaars


Godsdienst

Beste Vlaamse coalitieonderhandelaars,

In de startnota die enkele weken geleden gelanceerd werd was het duidelijk. Vlaanderen moet trots zijn op zijn wortels en de kracht van het verleden gebruiken om de toekomst tegemoet te gaan. Waarom is de toekomstige Vlaamse regering dan zo happig om te raken aan onze levensbeschouwelijke lessen? De mening van de studenten en jonge leerkrachten is dan ook duidelijk: Blijf af van de levensbeschouwelijke vakken!

Godsdienst is een vak waar een jongere zich spiritueel en maatschappelijk kan ontwikkelen in een curriculum waar vooral het intellectuele en materiële de overhand heeft. Godsdienst is iets heel anders dan een praatuurtje. Dit om de volgende redenen.

Een beter begrip van de maatschappelijke waarden

De religieuze tradities zijn hard verweven met onze samenleving. Het is nu eenmaal een feit dat de Vlaamse waarden, normen en gewoonten sterk beïnvloed zijn door onder andere de fundamenten van de religies. Bijgevolg is het dus belangrijk dat scholieren hierover worden onderwezen. Hoe meer jongeren de waarden van de religieuze tradities begrijpen, des te beter ze de huidige Vlaamse en Europese waarden zullen begrijpen.

Het kennen en begrijpen van de religies

Ook drie eeuwen na het ontstaan van de Verlichting is religie nog altijd sterk aanwezig in Vlaanderen. Het feit dat 60% percent van de Vlamingen zich gelovig noemt, toont aan dat geloof nog altijd zeer relevant is in onze maatschappij. Om die reden is het belangrijk dat scholieren hierover worden onderwezen. De computer-, kunst- en muzieklessen zitten toch ook vervat in het curriculum omdat ze de leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op zaken die deel uitmaken van het dagelijkse leven.

De dialoog tussen de religies en levensbeschouwingen

Godsdienst draagt ook bij aan de cohesie van onze maatschappij. In een multiculturele, vrije en democratische samenleving als de onze zijn verdraagzaamheid en begrip een must. Mensen kunnen elkaars ideologie of geloofsovertuiging pas aanvaarden en waarderen als ze over de nodige kennis beschikken om deze te begrijpen. Basiskennis over de religies is dus essentieel en moet met voldoende tijd en zorg geleerd worden. Het is algemeen geweten dat wat onbekend is, altijd onbemind blijft. De twee uur zijn strikt noodzakelijk om ook de interlevensbeschouwelijke competenties te realiseren tussen de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Betrokkenheid en zekerheid

Vooral voor jongeren die thuis geen religieuze of maatschappelijke vorming krijgen is een uur onderricht onvoldoende. Dat geldt ook voor jongeren die van thuis uit een verwrongen of onverdraagzame levensbeschouwing hebben meegekregen. Het is noodzakelijk dat we met de godsdienstlessen iedereen een zo goed mogelijke opleiding kunnen garanderen. Niet iedereen heeft dezelfde achtergrondkennis. Een adequaat onderricht kan volgens ons alleen als de lessen zo optimaal mogelijk gegeven worden aan de scholieren. Minimaal twee uur onderricht is dan ook noodzakelijk.

Conclusie

Wij zijn van mening dat we nooit dezelfde kennis en begrip over onze maatschappij zouden hebben zonder de godsdienstlessen, zoals we die tot nu toe hebben gekregen. De onderhandelingen zijn bijna voorbij. Als student en leerkracht in het secundair onderwijs rekenen we erop dat de volgende Vlaamse regering niet zou overgaan tot een afschaffing of beperking hiervan. Ons signaal is dus het volgende: Behoud de godsdienstlessen!

 


Initiatiefnemers

 • Herman Quintelier (Student rechten Universiteit Antwerpen, voorzitter studentenvereniging CDS Antwerpen en katholiek)
 • David Monjaerts (Gediplomeerde leerkracht, voormalig hoofdredacteur KVHV Antwerpen en katholiek)

 


Ondergetekenden

 • CDS Antwerpen (Studentenvereniging)
 • CDS Gent (Studentenvereniging)
 • CDS Leuven (Studentenvereniging)
 • KVHV Leuven (Studentenvereniging)
 • KVHV Gent (Studentenvereniging)
 • Ichtus Antwerpen (Studentenvereniging)
 • Rezi Friedman (een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap)
 • Nordine Taouil (Imam Antwerpen)
 • Jan De Volder (Theoloog)
 • Pieter Wieërs (Diaken)
 • Aron Malinsky (Rabbi)
 • Mà’nassé H’art (Protestantse student en voormalig voorzitter van AYO)
 • Aartspriester Stefan Weerts (Rector Russisch Orthodoxe Kerk van de Verrijzenis te Brussel)
 • Ds. Eric Corthauts (Voorzitter Erkende Instantie van de Protestant-Evangelische Godsdienst)
 • Gert Van Langendonck (hoofd pastorale dienst Universiteit Antwerpen)

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Herman Quintelier & David Monjaerts

Herman Quintelier is student rechten aan de UAntwerpen en voorzitter van CDS Antwerpen. David Monjaerts is gediplomeerd leerkracht en voormalig hoofdredacteur van KVHV Antwerpen. Beiden zijn katholiek.