fbpx


Binnenland

Haast en spoed is elders wél goed

spoedprocedure vreemdelingeninschrijving geen Antwerpse uitvindingAntwerps schepen van loketten Liesbeth Homans (N-VA) heeft in haar volgehouden zoektocht naar financiering voor de huisvesting van het vreemdelingenloket een nieuw denkspoor gevonden. Vreemdelingen die dat wensen, zouden in de toekomst een extra som kunnen betalen waardoor hun procedure versneld kan worden afgewerkt. Het ‘snelloket’ van Homans werd door opposanten snel en mediageniek omgedoopt tot ‘SpeedyPass’. De kranten namen deze voorstelling gretig over en een zoveelste Antwerps relletje was geboren.

Zelfs wanneer de context van komkommertijd in rekening wordt gebracht, wekt de heisa rond de spoedprocedure stellig de indruk dat het hier een nieuw, provocerend voorstel betreft. ‘Nieuws’ is – de naam zegt het zelf – toch datgene wat eerder nog onbekend was. De kritiek op de spoedprocedure, overgenomen in de meeste media, schetst het voorstel van Homans ook als een schot voor de boeg, een onheilspellend voorteken van de aankomende N-VA-staat die dreigt wanneer de partij in 2014 een nieuwe verkiezingsoverwinning zou boeken. Het is dan ook nogal verrassend om te moeten vaststellen dat die dystopische N-VA-toekomst vandaag al bestaat, meer bepaald in Brussel. De Kiekenfretters geven het zelf aan op hun stedelijke webstek: een inschrijving in het vreemdelingenregister kost voor iemand van buiten de EU 17,50 euro, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een van twee mogelijke spoedprocedures. Dan wordt dat bedrag opgedreven tot 150 of zelfs 200 euro.

Misschien gaat het hier om een schrijnende discriminatie die door onoplettendheid over het hoofd werd gezien door de altijd waakzame oppositie en eeuwige kritische pers. Een eenvoudige zoekactie op internet leert echter dat ook Brussel niet alleen staat. De gemeente Bierbeek vermeldt evengoed een eventueel spoedtarief voor vreemdelingen met haast. Puurs, Aarschot, Wichelen en Laarne maken ook melding van de mogelijkheid, en dan hebben we alleen de eerste bladzijde van zoekresultaten via Google gehad.

Waar halen al die gemeenten dat toch? In het Belgisch Staatsblad, zo blijkt – opnieuw, door een snelle en simpele zoekopdracht. In een ministerieel besluit van 15 maart van dit jaar heeft minister van Binnenlandse Zaken en notoir N-VA-sympathisante Joëlle Milquet (cdh) de tarieven vastgelegd die gemeenten wettelijk mogen vragen voor spoedprocedures:

 

TARIEF voor de spoedprocedures

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid – Supplement

per optie :

Optie 1 – Extreme spoedprocedure met vervoer door firma 180,00S

Optie 2 – Spoedprocedure met vervoer door firma 116,00S

Optie 3 – Spoedprocedure met gedeeltelijk vervoer door gemeente 86,00S

Optie 4 – Spoedprocedure met volledig vervoer door gemeente 57,00S

 

Er wordt door minister Milquet uitdrukkelijk geen uitzondering gemaakt voor verblijfsdocumenten voor vreemdelingen. Het lijkt er dus op dat het voorstel van schepen Homans niet alleen perfect wettelijk is (zoals vandaag ook al aangegeven door Grondwetspecialist Stefan Sottiaux in De Standaard), maar bovendien al goed ingeburgerd is en wijdverspreid doorheen het land.

Misschien een tip voor journalisten die nog altijd in de veronderstelling verkeren dat het middelpunt van de wereld zich ter hoogte van de Meir bevindt: er is ook nog Google.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Daniel Walraeve

Daniël Walraeve is historicus en publiceert over identiteit en samenleving.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.