JavaScript is required for this website to work.

Het einde van de dubbele nationaliteit

Vrije TribuneBrent Roelandt26/2/2017Leestijd 2 minuten

Het afschaffen van het kunnen beschikken over een dubbele nationaliteit moet dringend worden herzien.

Dubbele nationaliteiten zorgen reeds jaren voor heel wat opschudding. De laatste tijd domineert dit thema weer het nieuws door de maatregelen die kersvers president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft ingevoerd in verband met het inreisverbod voor personen uit enkele islamitische landen. De Belgische overheid waarschuwt dan ook op zijn website de personen die plannen hebben om naar de VS te reizen eerst even na te kijken of alle documenten in orde zijn. Net door deze situatie komen de problemen die dubbele nationaliteiten met zich meebrengen alweer de kop opsteken.

Natie en nationaliteit

Een nationaliteit is onlosmakelijk verbonden met het begrip natie. Een natie kan worden omschreven als een groep mensen met eenzelfde verleden, cultuur, taal en de laatste tijd iets minder religie. Naties hebben een lang verleden en zijn natuurlijke fenomenen. Het bezitten van een nationaliteit betekent dus automatisch dat de waarden, normen, rechten,  plichten, cultuur … worden gedeeld met personen van dezelfde nationaliteit. Al deze zaken verbinden mensen met dezelfde nationaliteit en zorgen voor de opbouw van een identiteit. Allemaal heel theoretisch maar broodnodig om te verstaan waarom het onmogelijk is 2 nationaliteiten met elkaar te verenigen.

Tweede en derde generatie

Welke personen hebben vandaag de dag nog steeds dubbele nationaliteiten? Vaak zijn dit mensen van de tweedeof derde generatie waarvan de (groot)ouders vroeger gemigreerd zijn naar ons land. Zij willen strikt vasthouden aan de oorspronkelijke nationaliteit van hun voorouders en hebben het dus vaker ook moeilijk met te integreren. Dit omwille van het feit dat vele aspecten van hun oorspronkelijke cultuur, religie, waarden en normen en/of rechten en plichten onverenigbaar zijn met diegenen van de staat waarin ze geboren zijn. Deze personen worden als het ware geboren met deze dubbele nationaliteit en moeten hierdoor 2 verschillende identiteiten opbouwen. Namelijk de identiteit van het land waar ze geboren zijn en daartegenover de identiteit die hun ouders hen onrechtstreeks opleggen door hen een tweede nationaliteit te bezorgen.

Snel-Belg-wet

Naast de personen die hier geboren zijn was er tot voor kort ook een enorm probleem met migranten die duchtig gebruik maakten van de snel-Belg-wet. Deze links geïnspireerde migratiewet zorgde ervoor dat personen die de Belgische nationaliteit probeerden te verkrijgen amper aan criteria dienden te voldoen en in geen enkel geval kennis maakten met de cultuur, rechten en plichten … van ons land. Hierdoor was er dus ook geen sprake van dat ze hun oude identiteit zouden laten vallen wat voor vele problemen zorgde. De aanpak van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) brengt hier gelukkig verandering in en maakt het niet meer zo makkelijk om over twee nationaliteiten te beschikken . Ook de nieuwe staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) pleit al geruime tijd voor het afschaffen van de dubbele nationaliteiten. Dit is voor haar geen makkelijke zaak om hiervoor te pleiten aangezien ze zelf van Turkse afkomst is en moet vrezen voor de vele negatieve reacties uit haar omgeving.

Het afschaffen van het kunnen beschikken over een dubbele nationaliteit moet dringend worden herzien. Dit zal er automatisch voor zorgen dat er meer eenheid is en er geen “groepen” gevormd worden binnen één natie. Vele identiteiten zijn ook niet met elkaar verzoenbaar en zorgen voor meer problemen dan voordelen.

 

Brent Roelandt is student Politieke Wetenschappen aan de UGent

 

Foto: (c) Reporters

Doorbraak publiceert graag en regelmatig artikels die door externe auteurs worden aangebracht. Deze auteurs schrijven uiteraard in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen

‘Niet de geestelijke werd veroordeeld en gestraft, wel Eva zelf’, schrijft Devillé in zijn boek over misbruik in de Kerk. Een ode aan een slachtoffer dat haar hele leven naar gerechtigheid streefde.