Actualiteit, Binnenland

Homans is het niet

N-VA heeft geen kandidaat MP

Op Doorbraak kon u eerder lezen hoe de pers, immer op zoek naar nieuws (desnoods nieuwtjes), van een interpretatie van woorden een feit maakte en zo Liesbeth Homans tot kandidaat Minister-President van de Vlaamse regering bombardeerde. Aan het media-optreden van Homans zelf te merken vond ze dat niet zo erg. In Terzake hield ze met de glimlach de boot vergenoeg af om te kunnen zeggen dat ze niet gezegd heeft dat kandidaat MP is, maar je kan haar zeker niet betrappen op de uitspraak dat ze dat niet is. Ondertussen blaast De Morgen (24 april 2014) de zaak nog wat aan door op de interne verdeeldheid van de N-VA te wijzen. ‘Ze rollen vechtend over straat’,  het staat er net niet. Hoewel het ook niet geheel onwaar is. Op zijn zachtst gezegd is niet iedereen even gelukkig met de demarche van la Homans.

Officieel

Maar het opmerkelijkste van het hele verhaal is dat er geen officiële communicatie komt. Bart De Wever, gekend als liefhebber van strak geregisseerde communicatie, bevestigt nog ontkent. Wat de onzeker situatie enkel bestendigt en de zenuwachtigheid doet toenemen. Op zoek naar het verlossende woord bellen we de woordvoeder van de voorzitter, Joachim Pohlmann. Ook die houdt zich op de vlakte. De voorzitter zal niet communiceren over de kandidaat MP’s van de N-VA tot het weekendinterview in het Laatste Nieuws (morgen 26 april 2014). Dat lijkt op ‘geen commentaar’. En dan komt het officiële riedeltje ‘niemand binnen de N-VA zal zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaan.’ Toch iemand die de strak geregisseerde communicatielijn volgt. Ook in wat volgt, Pohlmann herhaalt het officiële standpunt van de partij: ‘Als de N-VA de grootste partij wordt zal ze haar verantwoordelijkheid nemen, de concrete posten maken deel uit van de onderhandelingen. Hoe dat zal verlopen hangt af van de kiezer. De kiezer moet weten dat zijn stem belangrijk is, want die bepaalt het onderhandelingsmandaat van de N-VA.’ En dan blijkt :‘niemand is kandidaat. De N-VA spreekt niet over de verdeling van de posten voor de kiezer gesproken heeft.’ Je hoeft geen talen gestudeerd te hebben om daaruit te besluiten dat Homans niet dé N-VA kandidaat is om Peeters op te volgen als Vlaams MP. Bourgeois ook niet trouwens. De officiële lijn is, dat er zo geen kandidaat is, dat daarover niet gecommuniceerd wordt. Dat zal De Wever dan normaal gezien morgen zeggen in Het Laatste Nieuws.

Valt Homans iets te verwijten? Neen, wie haar uitspraken erop naslaat (van Knack.be tot Terzake) zal haar nergens het verwijt kunnen maken dat ze voor haar beurt sprak. Maar wij konden ons alvast niet van de indruk ontdoen dat ze genoot van de aandacht en van het feit dat haar naam genoemd werd als toekomstig Vlaams MP. Ze genoot er zo van dat er binnen de N-VA inderdaad wel enigen in zweten uitbarstten. Homans blijkt niet onmiddellijk de meest geliefde lijsttrekker te zijn. ‘Er zijn Antwerpse N-VA’ers die haar graag als toekomstige Vlaamse MP zien, omdat ze dan tenminste uit Antwerpen weg is’, was te horen. Of zoals die N-VA’er, grijs geworden in de strijd, zei: ‘Als de strijd gaat tussen Homans en Peeters wordt dat een dubbeltje op zijn kant op N-VA-vergaderingen’. Anderen stellen zich vragen: ‘De toekomstige Vlaamse MP zal een belangrijk gezicht worden van de N-VA, zeker als De Wever in Antwerpen blijft en geen voorzitter meer zal zijn. De vraag is of Homans daar het meest geschikt voor is?’

Ze kunnen gerust zijn. Homans is niet dé kandidaat, ze is even veel of even weinig kandidaat als alle andere N-VA’ers. Dat is dan alvast opgeklaard, dan kan het nu weer over inhoud gaan.

Foto © reporters

Pieter Bauwens

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Pieter Bauwens?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans