JavaScript is required for this website to work.

Jean-Claude Marcourt

Belgicisten nemen al eens een loopje met de werkelijkheid om hun project als plausibel voor te stellen. 

Bij het aantreden van Bourgeois I, uitte het ABVV meteen zijn bezorgdheid. Maar wanneer de nieuwe federale regering zich zal aandienen (in het najaar misschien?), wordt de strijd als vanouds gevoerd.