JavaScript is required for this website to work.

Forum

Recht van Antwoord Relias

Recht van Antwoord door Relias. En de reactie van Doorbraak en Michaël Freilich.

Doorbraak publiceert graag en regelmatig artikels die door externe auteurs worden aangebracht. Deze auteurs schrijven uiteraard in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid.

12/10/2023Leestijd 3 minuten

foto ©

Recht van Antwoord door Relias. En de reactie van Doorbraak en Michaël Freilich.

RELIAS Gerechtsdeurwaarders heeft met verbazing kennis genomen van de eenzijdige en foutieve berichtgeving in het artikel op www.doorbraak.be van 8 oktober 2023, met als titel ‘Deurwaarderskantoor misbruikt databank met gegevens van burgers‘.

In dit artikel worden de zaken zo voorgesteld alsof duizenden Belgen een torenhoge Britse boete kregen door misbruik van een databank. Zelfs de termen ‘zwendel’ en ‘illegale handel’ worden in het artikel gehanteerd ten aanzien van Relias Gerechtsdeurwaarders. RELIAS Gerechtsdeurwaarders is een gerechtsdeurwaarderskantoor met een onberispelijke reputatie. Sedert de oprichting ervan heeft RELIAS Gerechtsdeurwaarders geen enkele beroepsfout gemaakt. Evenmin was het kantoor ooit betrokken bij enige tuchtrechtelijke of strafrechtelijke procedure. RELIAS Gerechtsdeurwaarders neemt er met grote verbazing kennis van dat iemand zonder enige politionele bevoegdheid in het artikel verklaart doelmatig de wet te hebben overtreden alleen maar om een vermeend onrechtmatig systeem bloot te leggen. RELIAS Gerechtsdeurwaarders betwist formeel de gegevens van 26.000 Belgen te hebben opgezocht. Bovendien heeft RELIAS Gerechtsdeurwaarders nooit “zomaar” opzoekingen gedaan in om het even welke databank. RELIAS Gerechtsdeurwaarders erkent opzoekingen te hebben gedaan in de databank van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, welke opzoekingen noodzakelijk zijn om niet betaalde boetes, uitgeschreven aan personen die met hun ingeschreven voertuig de verkeerswetgeving hebben overtreden, te kunnen invorderen. Met buitenlandse opdrachtgevers heeft RELIAS Gerechtsdeurwaarders, zoals het hoort, overeenkomsten afgesloten in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. RELIAS Gerechtsdeurwaarders heeft deze opzoekingen bovendien gedaan conform de toen vigerende omzendbrief van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Alvorens bepaalde opzoekingen te doen, heeft RELIAS Gerechtsdeurwaarders zich bovendien eerst uitdrukkelijk bevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. RELIAS Gerechtsdeurwaarders is dan ook zeer verbaasd om in het artikel te lezen dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft beslist haar de toegang tot de databank te ontzeggen. RELIAS Gerechtsdeurwaarders werd hieromtrent niet voorafgaandelijk gehoord. RELIAS Gerechtsdeurwaarders is evenzeer verbaasd via het artikel te vernemen dat een minister de intentie heeft strafklacht tegen haar in te dienen. RELIAS Gerechtsdeurwaarders heeft in dit verband nooit een vraag om toelichting van de minister ontvangen. RELIAS Gerechtsdeurwaarders maakt overigens alle voorbehoud bij kennelijk politiek geïnspireerde en eenzijdig weergegeven initiatieven, die haar vlekkeloze reputatie onrechtmatig aantasten.”

Reactie Winfried Matheeussen en Doorbraak

Het interview met Relias kwam nadat eerder op 5 oktober in zowel Het Nieuwsblad als het Franstalige l’ Avenir artikels verschenen over het misbruik van de databank van de DIV.  Bovendien publiceerde Freilich op 5 oktober een filmpje op X (Twitter) waarin hij het relaas van zijn onderzoek brengt. Het Nieuwsblad kreeg geen vraag om publicatie van recht op antwoord. En evenmin een ingebrekestelling met de eis op onmiddellijke verwijdering van hun artikel, zoals Doorbraak wel kreeg.

Over de inhoud: Relias betwist de gegevens van 26.000 Belgen te hebben opgezocht. Relias verdraait hier de woorden van Freilich, die het heeft over 26.000 opvragingen van nummerplaten. Dat Relias de gegevens van 26.000 Belgen heeft opgezocht,  wordt nergens in het artikel beweerd.

Verder stelt Relias de gegevens te hebben opgevraagd om niet betaalde boetes te kunnen invorderen. Maar het gaat hier niet om boetes. Het gaat om administratieve sancties uit een land buiten de EU dat geen verdrag met de Belgische overheid heeft voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

Relias is verbaasd bij Doorbraak te lezen dat hun toegang tot de databanken werd opgeschort. Dit stond nochtans al op 5 oktober bij Het Nieuwsblad, l’ Avenir en op X. Eveneens zijn ze verbaasd om via Doorbraak te vernemen dat een minister de intentie heeft een strafklacht in te dienen. Ook die info was publiek drie dagen voor het verschijnen van ons interview met Freilich.

Reactie Michaël Freilich

‘Ik ben niet onder de indruk van dit schrijven’, zegt Michaël Freilich. ‘Hun enige argument is blijkbaar dat ik bewust de wet zou hebben overtreden om hen te ontmaskeren. Dat is bijzonder zwak.’

Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders nemen ze akte van het recht van antwoord van het gerechtsdeurwaarderskantoor Relias, zonder officiële commentaar: ‘We verwijzen naar het lopende tuchtonderzoek en de daaraan gebonden geheimhoudingsplicht en maken het grootste voorbehoud voor elke verwijzing naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders’.

Bronnen dicht bij de Kamer bevestigen dat de toegang tot de databank van de DIV van Relias inderdaad per direct werd opgeschort en dat er een tuchtonderzoek loopt naar het gerechtsdeurwaarderskantoor. Ook de reactie van minister Gilkinet wijst op de ernst van de feiten.

Categorieën

Doorbraak publiceert graag en regelmatig artikels die door externe auteurs worden aangebracht. Deze auteurs schrijven uiteraard in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid.

Commentaren en reacties