fbpx


Niet gecategoriseerd
vergeten vragen

Vergeten vragen van de voorbije week (56)
Ook de voorbije werden veel vragen gesteld — en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel hebben jullie betaald aan Jan Callebaut?

(Aan de VRT, waar ze nu toegeven dat ze te veel hebben gedweept met de klimaatspijbelaars en te weinig hebben aangevoeld dat Vlaams Belang in de lift zit. De verkiezingsprogrammatie van de VRT was gebaseerd op ‘de foto van Vlaanderen’: een groot publieksonderzoek van het Why 5 Research-bureau van grote goeroe Jan Callebaut. De modellen van Why 5 zijn al zeker 10 jaar achterhaald, want Callebaut heeft zijn analyse gesneden op maat van het CD&V- en zelfs ACW-Vlaanderen. Hopelijk heeft de VRT er niet meer te veel belastinggeld aan verspild.)

Waarom mag Sven Gatz toezicht houden op Sven Gatz?

(Aan Gwendolyn Rutten, die haar balorige Brusselaar straft door hem al zijn Vlaamse ministerportefeuilles af te nemen — met uitzondering van Brusselse aangelegenheden. Een bizarre beslissing, want Brussel is nu net de enige bevoegdheid die je niet meer kan toevertrouwen aan Sven Gatz. De Vlaamse minister voor Brussel moet namelijk ook toezicht houden op de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Gatz houdt nu dus toezicht op Gatz. Wat een land…)

Hoeveel afstand moet er zijn tussen een reporter en zijn onderwerp?

(Aan het VRT-journaal, dat journalist Kevin Major naar Tomorrowland gestuurd heeft om elke dag verslag uit te brengen over het dance-festival. Nu heeft Major als ‘Major K‘ ook een tweede leven als dance-DJ: hij draaide zelf al op de officiële afterparty van Tomorrowland. Een beetje kritische verslaggeving is welkom op een festival waar keer op keer doden vallen, maar hoe kritisch kan een journalist zijn als hij zelf tot over zijn oren in het wereldje zit?)

Wie terroriseert wie in onze zwembaden?

(Aan Selahattin Koçak, die de opstootjes in zwembaden toeschrijft aan racistische blanken: ‘Je ziet Vlaamse snotneuzen schaamteloos jongens die hier geboren zijn naroepen dat ze “terug moeten keren naar hun land”. Tegenover al die stoutmoedigheid zie ik Marokkaanse en Turkse jongens met gebalde vuisten, op van de zenuwen’. Het zijn dus géén hangjongeren die in grote groepen naar het zwembad trekken om de boel daar over te nemen: het zijn eigenlijk onschuldige zenuwlijders! Daders worden slachtoffer.)

Wat is er mis met een toegangsverbod voor relschoppers?

(Aan Cathy Galle, die in De Morgen schrijft dat een toegangsverbod voor de (allochtone) amokmakers in zwembaden zwaar overdreven is: ‘Het fameuze stadionverbod voor hooligans kwam er na jarenlange problemen met zwaar hooliganisme. Dat is toch even van een andere orde. Zomervakanties hebben altijd al hun bijhorende problemen gehad’. De relativerings-brigade heeft zich na 26 mei éven gedeisd gehouden, maar erg lang hebben ze het toch niet volgehouden…)

Hoeveel journalisten werken er voor jullie nieuwsdienst?

(Aan de VRT, waar het Journaal drastisch ingekort wordt voor de duur van de zomer. Duidingsprogramma’s zoals De Afspraak en De Zevende Dag waren eind juni al helemaal stopgezet. Bij VTM, waar ze werken met een véél kleinere redactie, duurt de nieuwsuitzending in deze periode ongeveer een kwartier langer. En met amper kwaliteitsverschil.)

Hoeveel moet België volgens u betalen aan Congo?

(Aan Saskia De Coster, die nog maar eens — ook voor columnisten is het komkommertijd — pleit voor officiële excuses voor het Belgisch kolonialisme: ‘In sommige gevallen is er geen individuele schuld nodig om een collectieve schuld te hebben’. De Coster trekt de parallel met — opnieuw: héél origineel — nazi-Duitsland: ‘Dat Duitsland nog steeds extra bijdraagt aan Europa vinden we normaal want Duitsland heeft een zwaar verleden’. Dit doet het ergste vermoeden: dat België voor De Coster ook financieel moet boeten voor het koloniale verleden.)

Welke vraag biedt de beste basis voor een goed gesprek?

(Aan de kaakslagallochtonen die klagen dat Vlamingen hen al-tijd vragen vanwaar ze komen. In Nederland heb je allochtone opiniemakers zoals Jamal Ouariachi, die zich daar helemaal niet aan storen: ‘De vriendelijke vraag aan iemand met een ingewikkelde achternaam waar hij vandaan komt heet een ‘microagressie’. Ondergetekende, eigenaar van zo’n naam, kan u vertellen dat die vraag doorgaans juist tot boeiendere en persoonlijkere gesprekken leidt dan een opmerking over het weer’. Wel. Wie kan dat betwisten?)

Wat is ‘patriottisme’ en wat is postjespakkerij?

(Aan De Standaard, waar ze wel érg vriendelijk waren voor de Brusselse afdeling van Open VLD: ‘De federale logica botst op Brussels patriottisme’. Het is natuurlijk een oud Belgisch gebruik om politiek opportunisme altijd te verkopen als vaderlandsliefde en verantwoordelijkheid. Vroeger gingen journalisten nog een beetje in tegen die onzin.)

Waar hoort u die kreten voor ‘meer Europa’?

(Aan Inge Ghijs, die in het editoriaal van De Standaard even spreekt namens alle Europeanen: ‘De politici hebben het duidelijk nog niet begrepen. De burger heeft behoefte aan een begeesterend Europees verhaal en vooral aan een krachtdadiger beleid dat de nationale belangen overstijgt’. Waar halen journalisten die onzin toch? Het streven naar nog meer Europese Unie is misschien heel populair op recepties waar alleen journalisten en politicologen komen, maar in de meeste volkscafés primeren de nationale belangen als vanouds boven de Europese.)

Hoe kijkt Brussel nu naar de Vlaamse werken aan de R0?

(Aan Elke Van den Brandt, die namens Groen minister van Mobiliteit geworden is in de nieuwe Brusselse Regering. Onze journalisten hebben niet gepolst naar haar opstelling tegenover de grote infrastructuurwerken die de Vlaamse Regering plant op en langs de Ring rond Brussel. Terwijl het gaat over miljarden euro’s. In het verleden was Groen altijd kritisch tegenover de Werken aan de Ring, omdat er ook nog geïnvesteerd zou worden in infrastructuur voor de auto. Wordt dit het nieuwste dossier waarbij Brussel Vlaanderen saboteert?)

Hoeveel illegalen blijven er onder de radar?

(Aan minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block, nu uit Europol-cijfers blijft dat het aantal illegalen in België weer fors gestegen is. Daarmee gaat dit land trouwens in tegen de Europese trend. Naast de 17.235 illegalen (!!!) die vorig jaar aangetroffen werden — dat zijn meer mensen dan er in heel Rotselaar wonen —  zijn er ook nog een ongekend aantal illegalen die door de mazen van elk net glippen. Terwijl de brave Vlaming steeds meer gecontroleerd wordt: hoeveel illegalen ontsnappen er niet aan elke controle?)

Hoe lang blijft Bond nog Brits?

(Aan de producenten van de 25ste-Bondfilm, die een zwarte vrouw willen opvoeren als 007. Als Bond geen man meer moet zijn, moet hij dan nog Brits zijn? Mag hij nog wel een spion zijn — zeg maar: een dinosaurus van de vorige eeuw die geweld gebruikt om nationale belangen te beschermen? Zou een Bond van de 21ste eeuw niet voor de VN moeten werken, of voor een NGO die migranten opvist uit de Middellandse Zee? Of waarom is Bond niet zelf een vluchteling, die strijdt voor een beter klimaat?)

Waar gaan jullie al die groenten telen?

(Aan de nieuwe Brusselse Regering, die in de wereldstad veel meer lokaal voedsel wil: ‘Om de stads(rand)landbouw te bevorderen, wil de Regering krachtdadige doelstellingen vastleggen. Zo is het de bedoeling dat tegen 2035 minstens 30% van het jaarlijks fruit- en groenteverbruik van de Brusselaars afkomstig is van die landbouw’. Waar in het Brussels Gewest vind je de ruimte om fruit en groenten te telen voor honderdduizenden mensen? En wat met al die Brusselaars die nog het liefste dadels eten?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dominique Laridon

Dominique Laridon studeerde diplomatieke wetenschappen en treurt dagelijks om de ondergang van het Avondland.