JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Wordt Sterrebeek Klein-Molenbeek?

Guido Naets19/6/2016Leestijd 2 minuten

Er komt een salafistische moskee in Sterrebeek. Inwoners van Zaventem hebben nog één week om bezwaar in te dienen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

De vredige Zaventemse deelgemeente Sterrebeek, waar de Kleine Maalbeek ontspringt, zijriviertje van de Woluwe, leeft in de ban van een Indonesische moskee. De rust wordt er normaal enkel gestoord door vliegtuigen die landen en opstijgen boven de oostrand. Nu is er een ware paniek losgebroken.

Buiten de Indonesische ambassadeur wonen er nauwelijks mensen uit Multatuli’s ‘gordel van smaragd’ maarTarik Baktiar heeft de salafistische vzw KPMI onder de arm genomen om het gewezen KBC-bankkantoor in het hart van het dorp te verbouwen tot ‘ontmoetingsruimte’. Tenminste, onder dit mom werd een bouwaanvraag bij het gemeentebestuur ingediend. Al snel bleek dat het om een moskee gaat. Halfweg december 2014 al bleek de vzw in de Borgerhoutse Sergeyselstraat zelfs al een meerdaagse fundraising te hebben georganiseerd , met koranlezingen door kinderen en allerhande lezingen (van de ambassadeur, de VRT-lievelingsimams Suleiman Van Ael en Nordin Taouil …). Op de affiche stond duidelijk als doel: de financiering van de eerste Indonesische moskee van het land, te vestigen op Mechelsesteenweg 185 te Sterrebeek. De inboorlingen hadden geen benul niet wat achter hun rug werd bekokstoofd.

De vzw KPMI is een wereldwijde salafistische multinational, gericht op de verspreiding van de jihad en de overheersing van de sharia. KPMI beschikt over talloze radio- en televisiestations en wordt zwaar gefinancierd door Saoudi-Arabië. Waartoe dan nog Fundraisingdagen? Manifest ter camouflage voor het binnensluizen en witwassen van de royale giften uit Jeddah in Saoudi-Arabië. Net zoals voor de grote Marokkaanse moskee in aanbouw in Sint Niklaas die nog door Freddy Willockx werd vergund. Hoe zouden de ‘gelovigen’, vaak laagbetaalde werklieden, steuntrekkers en leefloners honderdduizenden euro’s ophoesten?

Het oude KBC-kantoor werd prompt aangekocht, nog vooraleer het Zaventemse schepencollege zijn zegen had gegeven. De verontruste Sterrebekenaren kregen van het college slechts 30 dagen tijd om een bezwaarschrift in te dienen, niet de gebruikelijke 60 dagen. Dat betekent dat nog tot 23 juni handtekeningen kunnen worden verzameld voor een zakelijk bezwaarschrift waarvan de plaatselijke in 1971 gestichte actiegroep Sterrebeek 2000 een model opstelde (www.sterrebeek2000.be). Maar hoe op zo korte termijn de vele duizenden gezinnen bereiken, waarvan ruim één derde anderstaligen?

Sommigen vrezen dat burgemeester Francis Vermeiren (Open Vld, berucht van zijn 522.000 euro uittredingsvergoeding als Vlaams Parlementslid, van de Gemeentelijke Holding en van de familiale vastgoedfirma VERAC) een deal heeft gesloten met de Indonesische ambassadeur. Een deal dus om de zaak nog te fixen vóór het voortijdige einde van zijn dertigjarig burgemeesterschap (op 30 juni). Daardoor heeft het College van Burgemeester en Schepen nog net één week om de moskeevergunning te verlenen. Maar dan moeten coalitieschepenen Erik Rennen (N-VA) en Eric Van Rompuy (CD&V) door de knieën gaan. Doen die dat, dan kan men zich aan een heuse volksopstand verwachten.

De inwoners die in één mensenleven een massale verfransing en allochtonisering ondergingen, beginnen te beseffen dat de islamisering geen ver-van-mijn-bed-show meer is maar straks de hele dorpskern dreigt aan te tasten, met verkeers- en parkeerchaos, leegloop op de woningmarkt, verdringing van de plaatselijke handel, ontoegankelijkheid van de horeca en de handelszaken.

Een generatie verder is Sterrebeek aan de Kleine Maalbeek het Molenbeek van de Oostrand. Dan is het voor zwarte vlaggen te laat.

Guido Naets (1934) was zijn hele beroepsleven bezig met de Europese eenmaking. Van begin jaren 60 tot begin jaren 80 maakte hij in heel Europa naam als Europaverslaggever, in Vlaanderen vooral voor radio en televisie. Het Europees Parlement trok hem na de eerste verkiezingen aan als perschef wat hij 15 jaar bleef. De laatste twee decennia  schrijft en spreekt  hij over diverse Europese en andere thema's.

Commentaren en reacties