JavaScript is required for this website to work.

Guido Naets

Guido Naets (1934) was zijn hele beroepsleven bezig met de Europese eenmaking. Van begin jaren 60 tot begin jaren 80 maakte hij in heel Europa naam als Europaverslaggever, in Vlaanderen vooral voor radio en televisie. Het Europees Parlement trok hem na de eerste verkiezingen aan als perschef wat hij 15 jaar bleef. De laatste twee decennia  schrijft en spreekt  hij over diverse Europese en andere thema's.

Overal in Europa kiezen burgers voor ‘populistische’ partijen. Establishmentpartijen uit het centrum gaan er overal sterk op achteruit.

Een unitaire staat of een complete boedelscheiding. Veel andere mogelijkheden resten er niet …