fbpx

Hendrik Vuye

Hendrik Vuye (1962) studeerde rechten, criminologie en filosofie aan de KU Leuven en is hoogleraar Staatsrecht en Rechten van de Mens aan de Universiteit Namen. Eerder was hij verbonden aan Antwerpen en UHasselt. Hij is V-Kamerlid voor de V&W-fractie.

België: waarom wil het maar niet lukken?

In 1830 dachten velen dat België geen lang leven beschoren was. Toch bestaat België nog altijd. Hoe komt dat toch? Of is dat voortbestaan weinig meer dan een langzaam uiteenvallen of een langgerekte doodsstrijd? Vuye wijst op fundamentele gebreken van het Belgische federalisme: een disfunctioneren van de politieke democratie en nog meer van de sociale democratie. Ten slotte wijst hij erop dat fundamentele rechtsprincipes, zoals de scheiding der machten, niet eens meer worden nageleefd in communautaire zaken. Hij verwijst naar de arresten Caprasse en Thiéry van de algemene vergadering van de Raad van State.

Hoe soepel is de Belgische Grondwet?

De Belgische Grondwet is geen vodje papier, betoogde ooit Leo Tindemans in volle Egmontcrisis. Hij heeft gelijk. De Belgische Grondwet is veel meer dan dat. Hij is eender en anders tegelijk, als hij maar de Franstalige belangen dient.

Oproep aan ACW: maak van België geen schurkenstaat

Hendrik Vuye roept het ACW op om het rechtsgeding tegen Peter Dedecker te stoppen. De vrijheid van meningsuiting en het vrije politieke debat komen hier in het gedrang. Kritiek op het ACW is in een normale democratie geoorloofd. Wie dit niet inziet is zelf geen democraat, stelt Vuye.

Academici in de politiek

Proffen in parlement en regering. Soms lukt het, soms niet. De Canadese professor-politicus Michaël Ignatieff schreef er een ontluisterend boekje over. Lessen van overzee en bedenkingen voor het binnenland.

Blauwe Romeo en rode Julia

Brandende liefde in de Belgische politiek! Kan het? Ja hoor, Open VLD en PS zitten sedert 1999 samen aan het stuur van de NV België. Over Romeo en Julia in de Belgische politiek, van Evere tot Firenze. Liefde, brandende liefde, paarse liefde!

Rassemblement Wallonie-France

Het RWF pleit voor een ‘plan F’, waarbij Wallonië en eventueel ook Brussel aansluiten bij Frankrijk. Wie zijn die zogenaamde ‘rattachisten’? Waar staan ze voor? Wat is hun electorale gewicht?

2013, het jaar van een doodzieke vrouwe Justitia

Tussen kerst en nieuw kijkt Doorbraak terug op 2013, op zoek naar wat 2014 kan brengen. We doen daarvoor beroep op opiniemakers met ‘meer dan een mening’. Hendrik Vuye stelt vast dat Vrouwe Justitia op sterven ligt, al is er één ‘lichtpuntje’. Kortom, ‘alles kaat goet’.

Haiku Herman in Catalonië

Indien Catalonië na een referendum zijn onafhankelijkheid uitroept, dan maakt het geen deel meer uit van de Europese unie, zegt Herman Van Rompuy. Catalanen, Schotten en misschien ook Vlamingen … ziehier de Haiku-Apocalyps. 

Bruggenbouwers

Kent U het verschil tussen Thierry Bodson en Philippe Bodson? Neen? Wel, dat is niet erg. Sommige onderzoeksjournalisten van een kwaliteitskrant al evenmin.

We leven in een geweldige tijd

Dit weekeinde houdt Open VLD congres. De teksten hebben iets weg van een nieuwjaarsbrief. Veel beloven maar eigenlijk weet iedereen dat de beloftes niet houdbaar zijn. Dat hoeft ook niet. Wat is er namelijk liberaler dan de zaken blauw-blauw laten? 

Hocus pocus poets! BHV opgelost

Weg BHV-dispuut! Hocus pocus … en er komen 75 Franstalige magistraten bij, 60 nieuwe Franstalige griffiers en 52 Franstalige personeelsleden. Dit volgens het liberale recept: wij hebben geen nieuwe staatshervorming nodig, maar wel minder staat. Meer magistraten, dat is toch minder Staat? Volgt U nog? Ziehier het verhaal van een zoveelste grote Vlaamse overwinning gedurende de onderhandelingen van de zesde staatshervorming.

Brussel en de PS vanuit de interne keuken

‘L’ami encombrant’, zo heet het pas gepubliceerde, vlot geschreven boek van Merry Hermanus. Wat een pen! Wat een stijl! Maar ook de inhoud mag er zijn. Hermanus beschrijft de interne keuken van de Brusselse PS. Of hoe Brussel werd gaar gestoomd tot wat het nu is. Een kookprogramma met in de hoofdrollen Charles Picqué en Philippe Moureaux. 

De staatshervorming(en) van Martens

Wilfried Martens, die vanochtend is overleden, werd het gezicht van de staatshervorming van 1980. Dit is tot op heden de belangrijkste uit de reeks. Onvolkomen en onvoldragen, maar wel definitief. Na de staatshervorming van 1980 was het voor altijd gedaan met ‘la Belgique de papa’. We zijn sedertdien op weg naar ‘iets’ anders … maar naar wat? 

In feite bestaat Belgische justitie al niet meer

Is justitie een puinhoop? Neen, het is een grote puinhoop. Het kan anders en het kan veel beter. Nogmaals, een pleidooi voor de defederalisering van justitie. Indien Vlamingen en Franstaligen echt radicaal anders denken over deze materie, dan heeft het toch geen zin om samen stil te staan? Beschouwingen naar aanleiding van het ontslag van Van Orshoven uit de Hoge Raad voor de Justitie.

Een prof met een mening, een politicus met een overtuiging

Politicus en hoogleraar François Perin is overleden. Hij werd geboren te Luik op 31 januari 1921 en overleed op vrijdag 27 september 2013. 27 september, dat is net de feestdag van de Franse Gemeenschap of de zogenaamde ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’. Een instelling die Perin alvast de laatste jaren van zijn leven niet echt genegen was.