fbpx

Mark Deweerdt

Mark Deweerdt (1952) was journalist bij De Standaard en De Financieel-Ekonomische Tijd/De Tijd, en schreef als kabinetsmedewerker toespraken en teksten voor Yves Leterme, Kris Peeters, Herman Van Rompuy en Geert Bourgeois.

Brusselse knoop raakt niet ontward

Om de vastgelopen grondwetsherziening en staatshervorming vlot te trekken, had eerste minister Gaston Eyskens (CVP) in september 1969 een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van zijn partij, coalitiepartners PSC en BSP/PSB, en alle oppositiepartijen. Uit protest tegen de  voorgenomen ‘vergrendeling’ van de Vlaamse meerderheid in het parlement had de Volksunie op 30 oktober de ‘Werkgroep der 28’ …

Preformatie

Regeringsonderhandelingen leveren altijd nieuwe politieke woordenschat op in België. Mark Deweerdt licht toe waar het begrip ‘performatie’ (uit 2010) vandaan kwam.