JavaScript is required for this website to work.
post

Filip Brusselmans (VB): ‘Toneelhuis moet werkbare oplossing krijgen’

Filip Brusselmans19/5/2022Leestijd 2 minuten
Filip Brusselmans verzet zich in het Vlaams parlement tegen de samenstelling van
de bestuursraden van culturele instellingen

Filip Brusselmans verzet zich in het Vlaams parlement tegen de samenstelling van de bestuursraden van culturele instellingen

foto © Belga

Volgens Filip Brusselmans (Vlaams Belang) wordt het hoog tijd dat er naast duidelijkheid ook een werkbare oplossing voor het Toneelhuis komt.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Sinds een paar weken geleden bekend raakte dat het Toneelhuis – één van de drie grote Vlaamse stadstheaters – een negatief preadvies heeft gekregen van de beoordelingscommissie die over de Vlaamse cultuursubsidies voor het theater gaat, eist de onzekerheid over het voortbestaan van het Toneelhuis haar tol. Zowel de algemene als de artistieke directrice zijn op ziekteverlof waardoor er een interim zakelijk leider werd aangesteld en de theatermakers van de Raad van Bestuur de opdracht hebben gekregen om collectief de artistieke leiding over te nemen. Het is met andere woorden alle hens aan dek in den Bourla aan de Antwerpse Komedieplaats.

En dat is hoogstnoodzakelijk, want de kans is immers reëel dat het Toneelhuis eind juni zijn Vlaamse subsidie van 3,1 miljoen zal verliezen. Indien het Toneelhuis zonder Vlaamse werkingsmiddelen valt, wordt de toekomst wel heel onzeker, want met de Antwerpse stedelijke middelen alleen kan het voortbestaan niet gegarandeerd worden. Een faillissement van het Toneelhuis zou een aderlating betekenen voor de cultuursector in Antwerpen, Vlaanderen en zelfs Europa. Meer dan zeventig medewerkers zouden hun job verliezen en dan zwijgen we nog over de artiesten, vrijwilligers, coproducenten en toeleveringsbedrijven die op één of andere manier bij deze instelling zijn betrokken.

Apache

Alsof de onzekere toekomst van het Toneelhuis nog niet voldoende is, vinden, uitgerekend op het ogenblik dat sereniteit in dit dossier broodnodig is, de linkse media met Karl Van den Broeck en Apache op kop, het blijkbaar nuttig een vendetta te beginnen tegen de raad van bestuur in het algemeen en de N-VA’ers en de ene Vlaams Belanger in dit orgaan in het bijzonder. Daarbij bewust voorbijgaand aan het feit dat de raad van bestuur collectief beslissingen neemt. Toeval of niet maar dit is dezelfde Karl Van den Broeck die ooit een halfslachtige poging deed om samen met Stany Crets ‘den Bourla’ in handen te krijgen…

Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitster van de commissie cultuur in het Vlaams Parlement, bakt het al helemaal bruin. In een vrije tribune in De Standaard verwart ze, niet gehinderd door enige feitenkennis, het Bourlatheater met het Toneelhuis, maar bovendien eist zij het onmiddellijke ontslag van de raad van bestuur die met alle zonden Israëls wordt beladen en dit op basis van één zin uit het – tot nu toe geheime – preadvies. Het lijkt ons alvast verstandiger om eerst het openbaar maken van het preadvies af te wachten vooraleer te oordelen.

Subsidieregeling

Het Vlaams Belang plaatst al jaren de nodige vraagtekens bij het Vlaamse subsidiëringsbeleid van culturele en socio-culturele organisaties in Vlaanderen. Die subsidieregeling is op z’n zachtst gezegd oneerlijk en subjectief, tot op het bot aangetast door een ‘ons kent ons’-mentaliteit waarbij vooral en zo goed als uitsluitend de linkse cultuurmakers met het merendeel van de subsidies gaan lopen.

In plaats van alle pijlen te richten op de raad van bestuur, zoals Apache of Groen doen, lijkt het ons meer aangewezen om te onderzoeken hoe en waarom de beoordelingscommissie tot dit preadvies is gekomen. Wij plaatsen immers de grootste vraagtekens omtrent de samenstelling, ‘onafhankelijkheid’, macht en de gebruikte criteria én gehanteerde methodiek van de beoordelingscommissies in het culturele werkveld. Hoog tijd dat er niet alleen duidelijkheid, maar ook en vooral een werkbare oplossing voor het Toneelhuis komt.

Vlaams Volksvertegenwoordiger & Lid van de Commissie Cultuur

Commentaren en reacties