fbpx


Europa

Nederlandse bom onder Oekraïne-politiek EU

Burgerbeweging dwingt referendum af over associatieverdragDe kans is reëel dat de term ‘Geen Peil’ u weinig zegt. De Nederlandse burgerbeweging werd in Vlaanderen, net als in Nederland, door de meeste media doodgezwegen. De samenwerking tussen de website GeenStijl, het Burgercomité-EU en het Forum voor Democratie liet zich echter niet ontmoedigen door dat cordon médiatique. Onder leiding van journalist Jan Roos en academicus Thierry Baudet ging GeenPeil deze zomer op zoek naar een draagvlak voor een referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Zonder de steun van de mainstream media en zonder een tros bekende koppen verzamelde het burgerplatform binnen 6 weken liefst 451.666 handtekeningen – een pak meer dan de vereiste 300.000 krabbels. De Nederlandse Kiesraad gaat de handtekeningen nu controleren, en neemt daarvoor tot 14 oktober de tijd. Toch lijkt nu al zeker dat onze noorderburen zich in het voorjaar van 2016 mogen uitspreken over de Ostpolitik van de Europese Unie. 

De kans is reëel dat ook het EU-associatieverdrag met Oekraïne u maar weinig zegt. Nochtans ligt dat verdrag aan de basis van de crisis die Oekraïne nu al twee jaar verscheurt. Het associatieverdrag is een vrijhandelsakkoord, dat handelsbelemmeringen zoals importtarieven wegneemt. Het is echter ook een eerste stap richting Oekraïeens lidmaatschap van de Europese Unie. Door Rusland wordt het verdrag gezien als ongeoorloofde EU-inmenging in de Russische invloedssfeer. Door eurosceptici wordt het verdrag gezien als een zoveelste staaltje van de ongebreidelde en ondoordachte uitbreidingszucht van de Europese Unie. Volgens GeenPeil is het associatieverdrag een typisch voorbeeld van een cruciaal akkoord dat ver boven de hoofden van gewone Europeanen werd gesloten. De toekomst van ons continent wordt in Brussel bedisseld door een schimmige club van roekeloze Eurocraten. Daar moet een Nederlands referendum nu een rem op zetten. 

Belangrijke bevraging

De eurosceptici van ‘Geen Peil’ hebben hun slag nog lang niet binnen. Het referendum is alleen rechtsgeldig wanneer minstens 30% van de stemgerechtigde Nederlanders komt opdagen. Zelfs als er genoeg kiezers in de stembureaus verschijnen en zelfs als een duidelijke meerderheid tegen het associatieverdrag stemt, dan nog is het referendum alleen raadgevend. Het verdrag werd bovendien al geratificeerd door de Nederlandse Tweede Kamer, en zal nog voor het referendum kan plaatsgrepen in werking treden. Het gaat tot slot ook over een schijnbaar technische kwestie, die de grote massa misschien niet zal kunnen beroeren. Het associatieverdrag lijkt als onderwerp bijna willekeurig gekozen, alsof de Nederlandse eurosceptici het eerste het beste thema hebben aangegrepen om de Europese Unie in vraag te stellen. De Wet Raadgevend Referendum ging pas in op 1 juli van dit jaar – amper enkele weken later werd de campagne van ‘Geen Peil’ opgestart. 

Toch zou dit een nieuwe nederlaag voor de Europese Unie kunnen worden. Onze noorderburen zijn emotioneel sterk betrokken bij de Oekraïnecrisis, sinds op 17 juli 2014 maar liefst 193 Nederlanders uit de lucht geschoten werden boven Oost-Oekraïne. De Nederlanders, die de EU-Grondwet in 2005 wegstemden met 61%, zijn sowieso niet het meest eurofiele volk binnen de Europese Unie. De legitimiteitscrisis van de EU is het voorbije jaar alleen maar groter en duidelijker geworden. De Griekse crisis en de vluchtelingencrisis hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de ongebreidelde groei van de EU op een domme en zelfs gevaarlijke manier is doorgedrukt. Het Nederlandse referendum zal daarom slechts in naam alleen over het associatieverdrag met Oekraïne gaan: de EU-fiasco’s van het voorbije jaar zullen de volksraadpleging ongetwijfeld kruiden en sturen. Vooral het vluchtelingenvraagstuk zal niet uit de harten en de hoofden van de kiezers geband kunnen worden op stembusdag. Zeker niet nu Geert Wilders heeft bevestigd dat ook hij campagne zal voeren om het associatieverdrag met Oekraine te buizen. Wilders is volgens een recente peiling van Maurice De Hond op zijn dooie eentje goed voor het aantal zetels dat de twee zittende regeringspartijen VVD en PvdA samen bijeen schrapen. 

De pro-EU-partijen zullen dit referendum maar moeilijk kunnen winnen. Hoe dan ook lijkt het uitgesloten dat het associatieverdrag onder de Nederlandse bevolking een even ruime meerderheid vindt als in de Tweede Kamer, waar enkel radicaal-rechts (PVV) en radicaal-links (SP) tegen het akkoord hebben gestemd. Dan wordt nog maar eens duidelijk dat de EU-constructie vooral een project is van politieke elites, niet van Europeanen. Brussel voert een politiek waar de Europese bevolking vaak niets van weet. Of wist u dat het associatieverdrag met Oekraïne ook spreekt over militaire samenwerking? Hebt u enig idee van het Europese, en dus ook Vlaamse, belastingsgeld dat door het associatieverdrag richting Kiev vloeit, zetel van een van de meest corrupte regimes ter wereld? Hebben de Vlaamse kranten al veel melding gemaakt over de geleidelijke afbouw van visum-vereisten, waardoor reizen tussen Oekraïne en Vlaanderen straks heel wat makkelijker wordt? Gedurende decennia hebben we steeds meer beslissingsmacht doorgesluisd naar de Europese Unie, die er duidelijk niet altijd oordeelkundig gebruik van maakt. Misschien moeten we de Nederlanders maar benijden: zij krijgen binnenkort tenminste de kans om de Europese Unie de wacht aan te zeggen. Wanneer volgt Vlaanderen? 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Daniel Walraeve

Daniël Walraeve is historicus en publiceert over identiteit en samenleving.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.