JavaScript is required for this website to work.

Peter de Caluwe

Met ‘Macbeth Underworld’ kiest De Munt resoluut voor vernieuwing. Een beklemmend universum met een haast liturgische soundtrack

De verwijten van J.P. Rondas aan Munt-directeur Peter de Caluwe klinken volgens Johan Sanctorum niet helemaal geloofwaardig.