Tag: gemeenschap

Multicultuur & samenleven

Samen onszelf zijn

Schoolreglementen zijn er om jongeren te leren zich te socialiseren en voor te bereiden op een leven in een gemeenschap.

Els Van Doesburg
Politiek

Minder regelneverij, meer samenleving

Verregaande overheidsinmenging leert mensen af initiatieven te nemen. Dat is nefast voor de economie, maar ook voor de samenleving.

Jan Van Camp
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans