fbpx

Tag: repressie

Nick Peeters

Van activistisch martelaar tot Antwerps burgemeester

Vandaag is het dag op dag honderd jaar geleden, dat de jonge activist Lode Craeybeckx op 18 april 1919, Goede Vrijdag, door de Brabantse krijgsraad veroordeeld werd tot vijf jaar gevangenschap. De romantische flamingant, door wijlen Willem Geldolf op dat moment in zijn leven de ‘opvolger van Rodenbach’ en de ‘schildknaap van Borms’ genoemd, zou zijn activistisch verleden nooit verloochenen. …

Het jaar 1919

1919 was een turbulent jaar: burgeroorlogen, revoluties, een moeizame wederopbouw, politieke afrekeningen, een hertekend politiek landschap.