fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

6 mei. Net binnen: VS voert immigratiestop in
Elk jaar   Sinds 1992 Internationale Anti-Dieet Dag, ingesteld als reactie op een zelfmoord van een 15-jarig Engels meisje omdat ze er niet meer tegen kon dat ze zo dik was. Met deze dag wil men reageren tegen de obsessie van heel veel mensen om slank te zijn. De ‘Anti-Dieet Dag’ is volgens de promotoren nodig omdat de samenleving constant boodschappen uitzendt dat dik lelijk en ongezond is en dat het koste wat het kost vermeden of verholpen moet worden. Lijnrecht daar tegenover staat de mening, gesteund op wetenschappelijk onderzoek, van de Stichting tegen Kanker: overgewicht verhoogt het risico op meer dan 10 kankertypes!

vandaag

Pim Fortuyn (1948-2002)

2002   In Hilversum, wordt de Nederlandse politicus Pim Fortuyn (54) vermoord door de ecologist en milieuactivist Volkert van der Graaf. Hij schiet de politicus en publicist Pim Fortuyn neer op het Mediapark in Hilversum na een uitzending. Alle politieke partijen staken hun verkiezingscampagnes na de moord. Van der Graaf wordt in 2003 tot een gevangenisstraf van 18 jaar veroordeeld, maar in 2014 wordt hij – ondanks protesten – voorwaardelijk vrijgelaten.

1996   Overlijden in Langdorp (Vlaams-Brabant) van Nestor Gerard (99), Vlaams fotograaf. Hij groeit op in een Franssprekend liberaal milieu. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt hij als opgeëiste naar Duitsland gestuurd. Na de oorlog krijgt hij sympathie voor de activisten. Hij ageert voor de vrijlating van August Borms, fotografeert hem daarbij en reist met hem door Vlaanderen. Gerard wordt lid Vlaams-Nationale Wacht in Antwerpen, maar engageert zich eind 1931 in de dienstweigeraarsbeweging. Door zich voor te doen als zijn oom kan hij hongerstaker Berten Fermont regelmatig bezoeken in de gevangenis. Hij blijft hem tot op zijn sterfbed bijstaan en zorgt, ook financieel, voor zijn uitvaart en de oprichting van zijn grafmonument.

Gerard blijft buiten de collaboratie. Van 1950 tot 1972 is hij voorzitter van het Berten Fermont-Herdenkingscomité. Hij neemt ontslag wanneer het comité het beeld van Fermont in links-pacifistische zin begint te vertekenen.

Gerard is tot in de jaren 1960 fotograaf bij het Antwerpse bedrijf Bell Telephone. Met die technische kennis heeft hij een kostbaar historisch fotoarchief van de Vlaamse beweging opgebouwd. In juni 1990 kon men zijn werk bewonderen in de bibliotheek van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA). Daaronder vaak ontroerende portretten van Vlaamse figuren als Edmond van Dieren, Jef van Extergem, Joris van Severen en Staf de Clercq, de paters Stracke en Callewaert, verder August Borms, Wies Moens, enz. Gerard maakte ook talrijke reportages van Vlaamse manifestaties, zoals de Rodenbachhulde in Roeselare (1956) en de IJzerbedevaarten.

Nestor Gerard genoot algemene sympathie, mede omdat hij van zijn Vlaamse fotografie nooit echt ‘een zaak’ maakte. Hij deelde zijn foto’s uit en die werden ook dikwijls anoniem gepubliceerd. De historische waarde van zijn archief is onschatbaar.

1938   De Nederlands-Joodse romanschrijver Maurits Dekker (1896-1962) wordt veroordeeld tot vijftig dagen cel plus een geldboete wegens ‘belediging van een bevriend staatshoofd’. Het boekje waar het om gaat, ademt volgens de openbare aanklager ‘een geest van haat en minachting’ uit en, besluit hij, ‘aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte’. Het staatshoofd in kwestie was Adolf Hitler.

1921   Geboorte in Wenen van Erich Fried, een Oostenrijks schrijver, dichter en essayist van Joodse afkomst. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Engeland, maar hij bleef altijd in het Duits schrijven. Een bekend citaat van hem: ‘Eigenaardig hoe het woord eigenaardig het haast als vreemd voorstelt een eigen aard te hebben’

vandaag

Mary van Teck (1867-1953)

1910   Na het overlijden van zijn vader, Eduard VII, wordt George V koning van Groot-Brittannië en Ierland. George V is overigens niet de oudste zoon van Eduard VII. Dat is prins Albert Victor maar die overleed in januari 1892, zes weken voor hij met Mary van Teck zou trouwen. In 1893 trouwt George V met haar! Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog doet George V afstand van al zijn Duits klinkende titels. Hij zet dan ook zijn Duitse familienaam von Sachsen-Coburg und Gotha bij het grofvuil. Voortaan willen ze in Londen ‘Windsor’ worden genoemd. Nooit gezien. In Laken is men ‘not amused’.

vandaag

Herman Wirth (1885-1981)

1885   Geboorte in Utrecht van Herman Wirth, Nederlands-Duitse filoloog en prehistoricus, bekend door zijn werken over de voorgeschiedenis en symboliek van de Indo-Europese volkeren. Studeerde vanaf 1904 Nederlands en geschiedenis in Utrecht en musicologie in Leipzig en werd in 1909 lector Nederlands aan de universiteit van Berlijn. Daar leert hij zijn vrouw kennen, Margarete Schmidt, die van hem perfect Nederlands leert en hem heel zijn leven assisteert. In 1911 promoveerde Wirth in Basel op een proefschrift over de ondergang van het Nederlandse volkslied. De voorbereiding van dit doctoraat bracht hem in contact met tal van Vlamingen, onder wie Eugeen van Oye.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldt Wirth zich aan als oorlogsvrijwilliger en werkte vanaf half november 1914 in Gent op de persdienst van het Duitse leger. Hij wordt weldra de vertrouwensman van de activistische Jong-Vlamingen. In 1916 wordt Wirth hoogleraar filologie in Berlijn, maar blijft ook daar begaan met de Vlaamse zaak. Hij maakt een diapresentatie over Vlaanderen en het Vlaamse volk waarmee hij tot 1918 in heel Duitsland rondreist. Daarbij hoort zijn boek uit 1917 Was Jeder von Flandern wissen sollte (Wat iedereen over Vlaanderen moet weten).

Tussen 1919 en 1922 vertoeft Wirth in Nederland waar hij in 1920 een jeugdbeweging sticht, de Dietse Trekvogels, geïnspireerd op de Wandervögel in Duitsland. Hij richt zich dan op de studie van oude symbolen en ontwikkelt een paleolinguïstische theorie waarin het bestaan van een prehistorische, Noordse beschaving wordt aangenomen waarin het matriarchaat overheerste (Der Aufgang der Menschheit, 1928, Die heilige Urschrift der Menschheit, 1936, in 12 delen)). Onder het Derde Rijk had hij in 1935 meegewerkt aan de oprichting van Ahnenerbe (Erfenis der Voorvaderen), maar werd er twee jaar later uit weggejaagd, op vraag van Himmler.

Na de oorlog wordt Herman Wirth twee jaar gevangengezet door de Amerikanen en woont, na een kort verblijf in Nederland en Zweden, tot eind de jaren 1970 opnieuw in Marburg an der Lahn (Hessen). Na 1960 publiceert hij onder meer nog Um den Ursinn des Menschseins en onderneemt vanaf 1963 nieuwe onderzoekingen naar de prehistorische Externsteine in het Teutoburgerwald en sticht een Europäische Sammlung für Urgemeinschaftskunde. Hij wordt 95.

1882   Met de ondertekening van de Chinese Exclusion Act, wordt een eind gemaakt aan de immigratie van Chinezen naar Amerika. Deze Amerikaanse federale wet voorziet in een immigratiestop voor een periode van tien jaar. Met de Geary Act uit 1892 wordt dit verlengd en in 1902 wordt de stop permanent. In de jaren 1960 wordt hij geleidelijk afgebouwd.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.