JavaScript is required for this website to work.

Benjamin Franklin

Elk jaar is er wel ergens een adaptatie te vinden van ‘A Christmas Carol’. In 2019 maakte de BBC het echter wel erg bont.

Wat België betreft leeft het idee dat dit land uit twee landen en democratieën bestaat en dat we het over een Belgische Unie moeten hebben