JavaScript is required for this website to work.

Russische Revolutie

1919 was een turbulent jaar: burgeroorlogen, revoluties, een moeizame wederopbouw, politieke afrekeningen, een hertekend politiek landschap.

100 jaar geleden pleegde Fanny Kaplan een aanslag op Lenin, diezelfde dag werd het hoofd van de Tsjeka in Petrograd vermoord.