Binnenland, Communautair

Vlaanderen is ongrondwettig

De Fédération Wallonie-Bruxelles is een actor die internationale handelingen (zoals lidmaatschap van een wereldwijde organisatie) kan stellen en België is voor 77% een Franstalig land: daarover werd hier al eerder bericht. Onlangs ondervroeg Vlaams Belang-Senator Bart Laeremans minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) over de boude beweringen die de Organisation Internationale de la Francophonie op haar webstek publiceert. Omdat de tweejaarlijkse topbijeenkomst van de OIF steevast wordt opgeluisterd door de aanwezigheid van een Belgische topminister, wou Laeremans weten wat de federale regering dacht van de manier waarop de OIF België voorstelt aan de wereld.

Uit het antwoord van Reynders blijkt geen grote bezorgdheid of verontwaardiging. Integendeel: Reynders verdedigt de cijfers van de OIF door erop te wijzen dat de organisatie het aantal Franstaligen in België telt aan de hand van het begrip ‘locuteurs’. Daaronder vallen niet alleen de moedertaalsprekers (de Walen en de Franstalige Brusselaars), maar ook alle Vlamingen die het Frans machtig zijn. Volgens de minister is het zelfs best mogelijk dat de cijfers van de OIF aan de lage kant liggen, omdat er zoveel Vlamingen zo goed Frans spreken. Reynders, nooit vies van een beetje cynisme, merkt langs zijn neus nog op dat er binnen de regering uitstekend Frans gesproken wordt – ook door de Vlamingen.

Dat de Fédération Wallonie-Bruxelles officieel lid is, vormt voor Reynders evenmin een probleem. Het verwijt dat deze benaming volstrekt ongrondwettig is,  ketst de MR-topper af met de bedenking dat het Vlaamse Gewest (en/of de Vlaamse Gemeenschap) toch ook af en toe naar buiten treedt als ‘Vlaanderen’, een term die evenmin in de Belgische Grondwet opgenomen staat. Vlamingen moeten dus niet zeuren: ze zijn zelf geen haar beter. Over het detail dat de benaming ‘Vlaanderen’ níet, maar de term Fédération Wallonie-Bruxelles wel het hoofdstedelijke gewest Brussel opeist, spreekt Reynders zich niet uit.

In zijn antwoord gaf Reynders ook nog mee dat de federale overheid geen financiële bijdrage betaalt aan de OIF. De Franse gemeenschap betaalt wel een ‘lidgeld’: 3.703.282 euro. Niet veel, vindt Reynders, want ‘minder dan 50 cent per locuteur’. De Franse gemeenschap betaalt met andere woorden ook voor al die ‘Franstaligen’ in Vlaanderen.

Toch goed dat de Senaat ook na 2014 gewoon blijft verder bestaan. Zo weten we ook weer wat Franstaligen van dit België denken.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Daniel Walraeve

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Daniel Walraeve?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans