Communautair, Geschiedenis

Unitair onverenigbaar

Vincent Schelties schreef een communautaire geschiedenis van België

Communautaire beeldvorming van Vlamingen over Walen en omgekeerd vormen de kern van een recente historische studie van Vincent Scheltiens.

Multicultuur & samenleven

De PS staat klaar…

Houd u maar vast aan uw bretellen!

Bij het aantreden van Bourgeois I, uitte het ABVV meteen zijn bezorgdheid. Maar wanneer de nieuwe federale regering zich zal aandienen (in het najaar misschien?), wordt de strijd als vanouds gevoerd.

Multicultuur & samenleven

Martens’ federalisme: van extremisme tot unionisme

Wilfried Martens mag wel de vader van het Belgische federalisme worden genoemd. Ja, er was een Vlaams Komitee voor Federalisme kort na WO II actief, met de illustere professor taalkunde Walter Couvreur aan het hoofd. Maar het is de Vlaamse Volksbeweging die in 1962 onder het voorzitterschap van Maurits Coppieters federalisme op de politieke agenda plaatste. Architect en promotor: Wilfried Martens, oud-studentenleider in een unitair land, toekomstig premier van een federaal België.

Binnenland

Le divorce (3)

In dit derde en laatste deel over de extra uitgave van Le Vif-l’Express over de geschiedenis van de Belgische scheiding schuiven we op naar het einde van de twintigste eeuw.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans