JavaScript is required for this website to work.

Mediawatcher

Kort voordat nu ook dit blad afscheid neemt van de drukpers en oplost in het uitdijende digitale universum, stuurde Yves Desmet via Twitter nog snel een ‘losse observatie’ de wereld in: ‘Mocht dé Vlaamse journalistiek het niveau halen van dé Vlaamse mediakritiek, dan zaten we pas écht in de problemen.’ En dat precies één jaar nadat de ’toekomstige oud-hoofdredacteur’ in …

‘Proficiat, u bent zonet ingeloot als volksvertegenwoordiger’. Volgens een zopas verschenen pamflet zullen verkozenen binnen dit en dertig jaar de plaats ruimen voor de gelotenen des volks. Auteur David Van Reybrouck maakt zich dan ook sterk dat die tombolacratie onafwendbaar is. ‘Onder álle experten is er niémand die nog twijfelt’, bezwoer hij stellig. En mocht u daar aan twijfelen, dan …

Op 7 november zakte het kruim van de journalistiek af naar Antwerp Expo om er te figureren in De naakte journalist. Knap werk. Vooral van de organisatoren – het sprekersbureau Read My Lips van voormalig VRT-journalist Jan Puype en de Vereniging Voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) – die zoveel spijtoptanten zonder dwang of geweld op één plek konden verzamelen voor een publieke biecht over hun eigen tak van sport.

‘Glad en ongrijpbaar’, zo kwalificeerde de Nederlandse minister-president Mark Rutte ooit de peilingen. Na de verkiezingen verdwijnen ze meestal snel uit het vizier en staan journalisten doorgaans niet te trappelen om de confrontatie met de uiteindelijke resultaten aan te gaan. Ook nu bleef het na de verkiezingen tevergeefs zoeken naar een terugblik op de slotpeilingen.