fbpx

Tag: Francofonië

En français svp

Terwijl er politiek niets beweegt en het communautaire nog altijd in het vriesvak zit, is er één proces dat nooit stil valt: de verdere verfransing van de Rand en zelfs daarbuiten.

Eric Domb en het atypische Waalse kapitalisme

Het dierenpark Pairi Daiza en zijn manager Eric Domb zijn dankzij de panda-saga nu ook in heel Vlaanderen bekend. Domb, een naar Henegouwen uitgeweken Brusselaar, hoedt er zich voor om de PS al te vaak tegen de borst te stoten. Dat is een constante bij de Waalse bedrijfsleiders.

De Waalse Berlusconi

De Waalse krantentitels van L’Avenir worden overgenomen door intercommunale Tecteo. De al zeer machtige PS-politicus en Tecteo-baas Stéphane Moreau wordt zo nog invloedrijker.

De tweestrijd blijft

Bijna anderhalf jaar na de verkiezing van Charles Michel tot voorzitter is de rust bij de MR nog niet teruggekeerd. De Michel en Reynders-clans staan nog altijd op gespannen voet.

Brussels malgoverno beu

Lange tijd bleef de kritiek binnenskamers maar nu vallen ook Franstalige politici openlijk het slechte beleid van het Brussels Gewest aan.

Federation Wallo-Brux als verzekering voor België

In De Standaard verschijnt om de veertien dagen een column van PS-coryfee Paul Magnette. Wat leren de pennenvruchten van deze sterkhouder binnen de Parti Socialiste ons? Via talrijke voorbeelden wil Magnette aantonen dat België een succesvol project is dat we dienen te koesteren. Voor de Vlamingen is er immers geen andere optie: de federatie Wallon-Brux zal er hoe dan ook komen, aldus de PS’er.

Napoleon, een Waalse held

De Waalse regering investeert zwaar in de opwaarding van de site rond het slagveld van Waterloo. Dat gebeurt met het oog op de herdenking van de 200ste verjaardag van de slag in 2015. De fascinatie voor Napoleon is in Wallonië altijd groot geweest.

Le Vif/l’Express draait blik weg van Vlaanderen

Nederland kent met conservatief-liberale opiniebladen als Elsevier en HP/DeTijd enerzijds, en met De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland op links-progressief terrein anderzijds, een verscheidenheid van wekelijkse nieuwsmagazines. In Vlaanderen zijn Trends en Knack algeheel gekend. Het eerste tijdschrift covert wekelijks de financieel-economische actualiteit, terwijl Knack focust op het brede politiek-maatschappelijke nieuws. In Franstalig België neemt LeVif/l’Express (of kortweg: LeVif) sedert 1983 deze taak op zich.

Een Waalse tweestrijd

Verschillende analyses over de toekomst van Wallonië doen de spanningen tussen regionalisten en antiregionalisten voor het eerst sinds lang oplaaien. Tot in de Waalse regering zelf.

Vincent De Roeck

De kracht van verandering

Pauline Marois, de kersverse premier van Québec, wond er op 4 september geen doekjes om. ‘Mijn overwinning is jullie overwinning’, donderde ze op het overwinningsfeestje van haar Parti Québecois. ‘Mijn overwinning is die van een herenigde partij, een partij die het Québecse volk een eigen land wil voorstellen dat vrij en onafhankelijk is.’

Lonken naar het zuiden

De opvallend grote aandacht die de Franstalige pers aan de Franse presidentsverkiezingen heeft besteed, versterkt het vermoeden dat een toenemend aantal Walen droomt van een aanhechting bij Frankrijk. Toch is het aantal rattachisten verwaarloosbaar. Voorlopig toch.

Man van Spy in bad van Spa

Wat is de Waalse identiteit? In Wallonië is er net als in Vlaanderen discussie over. Bestaat ze wel? En zo ja, wat, hoe of waarom? Het Waalse Gewest wil de Waalse identiteit ondersteunen en zo komen wetenschap, cultuur en geschiedenis op uw salontafel.

Plan W?

Niemand minder dan Béatrice Delvaux bond de kat de bel aan. Er is een denkgroep in Wallonië bezig met een plan W: hooggeplaatste Walen bereiden een toekomst voor zonder Vlaanderen en zonder Brussel. Boem Boem Paukenslag. Ontwaakt er een Waals nationalisme?

De (bijna) vergeten resoluties van 2008

Veel was er niet over te vernemen in de Vlaamse media, toen op 16 juli 2008 het Waals parlement een resolutie stemde over de ‘institutionele onderhandelingen’. Alleen De Tijd wijdde er de volgende dag een apart artikel aan. Voor de rest stonden er hier en daar een paar regels tussen de stukken over de politieke actualiteit.