fbpx

Lawrence Urbain

Lawrence Urbain (°1990) werkt als economisch adviseur. Hij is Ma.Sc. Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). In het voorjaar van 2017 publiceerde hij ‘De Chrono-Crisis’, een boek over 10 jaar economische malaise.

Economie in een eeuw van overvloed en schaarste

Uitgeverij Lannoo Campus publiceert wel vaker economische geschriften. Kenmerkend bij deze uitgaven is steevast het positivisme dat van de boeken uitgaat. Eerder verschenen onder andere We kunnen winnen: optimistisch over onze welvaart, van VBO-voorman Pieter Timmermans, en Groei maakt gelukkig van Peter Dekeyzer (Hoofdeconoom bij public affairs bureau ‘Growth Inc’). Ook Groei of schaarste: de cruciale vraag in tijden van overvloed van Stijn Decock past in dit rijtje.

Tussen schaarste en overvloed

Het pensioenbedrog doorprikt

Economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers zijn in de jongste jaren uitgegroeid tot zowat de meest vooraanstaande pensioenexperten in Vlaanderen. In hun nieuwe boek Het Grote Pensioenbedrog trekken zij wederom aan de alarmbel. Aan de hand van tien stellingen leggen de auteurs bevattelijk uit waarom uw pensioen op drijfzand is gebouwd. Drastisch ingrijpen is niet alleen wenselijk maar bovenal noodzakelijk.

Media en de ziekelijke consensus

Tom Van Grieken wacht geen makkelijke opdracht. De meest lastige taak, is het gevecht tegen de perceptie in de media. De oproep van de jonge voorzitter, op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, was dan ook volkomen terecht. Stop met het Vlaams Belang af te schilderen als een extremistische partij.

Antisemitisme opnieuw salonfähig

Jarenlang werd het toenemende antisemitisme, veelal afkomstig van migranten, onder de mat geveegd. Sinds de aanslag op het Joods Museum in Brussel is duidelijk geworden hoe ernstig de situatie thans is. Tijd om de politieke correctheid eindelijk weg te laten, aldus Lawrence Urbain.

Binnengluren bij de macht

De Nederlander Wytze Russchen vertoefde jarenlang te Brussel als lobbyist voor politici en werkgeversorganisaties. Russchen brengt in Het oliemannetje: Toplobbyist in Europa een persoonlijk verhaal over zijn jaren in de Europese hoofdstad. Of zoals op de achterflap treffend te lezen valt: ‘Dit boek laat de lezer meekijken in de machinekamers van de macht‘  

Dansen aan de rand van de afgrond?

De betaalbaarheid van onze sociale welvaartsstaat is regelmatig onderwerp van debat. In de aanloop naar de nakende verkiezingen komt steevast de pensioenproblematiek ter sprake. De economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers schreven hierover een bijzonder interessant boek dat bij Pelckmans werd uitgegeven.

Republiek is een werkwoord

Annemans stelt dat honderd jaar na WO I het Vlaamse geploeter onverminderd doorgaat. Weliswaar labeuren de Vlamingen niet langer in de loopgraven aan de IJzer, maar des te meer trachten de Vlamingen nog steeds de Belgische knoop te ontwarren. Het confederalisme van de N-VA of de copernicaanse omwenteling van Kris Peeters, zullen ook hier geen soelaas brengen en de ontnuchtering zal na 2014 volgen, aldus Annemans.

Generatie sandwich

Het huidige opinielandschap wordt grotendeels bevolkt door twee groepen: Een aantal intellectuelen is van mening dat de toekomstige sociaaleconomische uitdagingen verwaarloosbaar van aard zijn. Anderen erkennen de problemen maar zien niet in dat ook de huidige generatie verantwoordelijkheid dient op te nemen. Het kind van de rekening is in beide gevallen de jongere generatie.

Europa van twee snelheden

Europa lijkt steeds meer een continent op drift. Enorme schuldenbergen – zowel privaat als publiek -, hoge werkeloosheid en een stijgend risico op deflatie. Is er iemand die weet hoe het verder moet? En dan is er nog de vraag wie na de verkiezingen van 25 mei de voornaamste stuurman zal zijn. Een metershoge eurosceptische golf lijkt in aantocht.

Hulde aan Mark Grammens

Zaterdagnamiddag tekenden velen present in Antwerpen voor de inhuldiging van Sinterklaas. In de voormiddag verzamelden honderden mensen in Aula Rector Dhanis van de Antwerpse Universiteit om eveneens hulde te brengen, meer bepaald aan Mark Grammens. 

Ode aan het échte Radio 1

Vorige week werden in de sociale media heel wat verbaasde kreten losgelaten aangaande het afschaffen van Ruth Joos haar gelijknamige programma op VRT Radio 1. Het ware beter geweest als luisteraars en fans in 2004 van zich lieten horen. 

Sociaal beleid in en door Vlaanderen

Zaterdag vond aan de Universiteit Antwerpen een conferentie plaats in de reeks ‘Toekomstverkenningen Richard Celis’. Wie een vrolijke boodschap verwachtte, was al vlug een illusie armer. De uitgenodigde topsprekers onderbouwden waarom de houdbaarheidsdatum van onze sociale welvaartsstaat dreigt te worden overschreden. 

Hezbollah en de gespleten Europese tong

De Europese Unie zet Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties. Een beslissing die niet echt rechtlijnig te noemen is, vindt Lawrence Urbain in een vrije tribune.

Benjamin Barber in Antwerpen: ‘Nationalisme leidt tot oorlog’

‘Hoe “hot” kun je zijn wanneer je al overal ter wereld moet komen spreken over een boek dat nog moet verschijnen’, schreef De Morgen over de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber die in sommige kringen als een soort goeroe wordt beschouwd. Hij sprak in Antwerpen over urbanisering en democratie. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek ‘If majors ruled the world’ waarin hij stelt dat steden de democratie meer dienen dan de natiestaat. Het werd een avond vol flauwe anekdotes met weinig onderbouwing en de meerwaardezoeker ging teleurgesteld naar huis, vindt onze ‘correspondent ter plaatse’.

Hersenvlucht naar Vlaanderen bestaat

Dinsdagavond 7 mei organiseerde de studentenvereniging Capitant, in samenwerking met de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen, een groot debat. Onderwerp? ‘The economic struggle for life’. Een warm gevoel krijg je van die titel niet.  Voor het debat aan de Universiteit Antwerpen schoven onder andere de vroegere VBO-voorzitter Thomas Leysen (thans KBC en Umicore), marketeer Guillaume Van der Stighelen en Chris Buyse (CFO Thrombogenics) aan. Een inleidende sessie werd verzorgd door Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Parisbas Fortis.

Federation Wallo-Brux als verzekering voor België

In De Standaard verschijnt om de veertien dagen een column van PS-coryfee Paul Magnette. Wat leren de pennenvruchten van deze sterkhouder binnen de Parti Socialiste ons? Via talrijke voorbeelden wil Magnette aantonen dat België een succesvol project is dat we dienen te koesteren. Voor de Vlamingen is er immers geen andere optie: de federatie Wallon-Brux zal er hoe dan ook komen, aldus de PS’er.

Le Vif/l’Express draait blik weg van Vlaanderen

Nederland kent met conservatief-liberale opiniebladen als Elsevier en HP/DeTijd enerzijds, en met De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland op links-progressief terrein anderzijds, een verscheidenheid van wekelijkse nieuwsmagazines. In Vlaanderen zijn Trends en Knack algeheel gekend. Het eerste tijdschrift covert wekelijks de financieel-economische actualiteit, terwijl Knack focust op het brede politiek-maatschappelijke nieuws. In Franstalig België neemt LeVif/l’Express (of kortweg: LeVif) sedert 1983 deze taak op zich.