JavaScript is required for this website to work.

Roosmarijn Beckers

Roosmarijn Beckers studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en volgde er ook een lerarenopleiding geschiedenis, kunst en muziek. Ze is lid van het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang en moeder van drie kinderen.

Het herstel van het vertrouwen in de politiek gaat hand in hand met het lossen van politieke oogkleppen. Zoals het cordon sanitaire.

Het lerarentekort en het niveau van ons onderwijs zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Werk aan de winkel!