JavaScript is required for this website to work.

Jan De Laet

Geen literaire geschiedenissen zonder échte geschiedenis. Over de historische wortels van het romangenre in het algemeen en van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van Hendrik Conscience in het bijzonder.

Het mag geen naam hebben, die nieuwe vergaderzaal voor onze Kamerleden. Of toch niet de naam van Jan Jacob de Laet.