fbpx

Ann Moella

Onder deze schrijversnaam maakt Ann Moella deel uit van een Pajots bloggersduo “Moella & Verweer”. Opgeleid als communicatiewetenschappers – vrij van elk dogma – willen zij het fake ‘politiek correcte’ denken doorprikken. Het waarnemen van ‘framing’ fenomenen genereert ‘mixed feelings’: van vermakelijk tot verontwaardiging.

IS-beulen: monsters mét waarde

Volkswoede voor vrouwen die sliepen met de ‘moffen’. En wat met vrouwen van IS’ers, die oorlogsmisdaden pleegden? Liefdevol opvangen?

Zwembadterreur als strategie

Vrouwen belagen als ze zich niet zedig kleden is een beproefde strategie en ze komt onze kant uit. En zeggen dat wíj ons moeten aanpassen!

Open Vld en haar waan van de dag

Terwijl De Croo zijn ‘bewust feminisme’ voorstelt in ‘De Eeuw van de Vrouw’ (Hoe feminisme mannen bevrijdt !), werd niet een vrouw maar een man tot Kamervoorzitter verkozen. Genderequality: het is maar een woord

Het deksel op het potje van de misdaadcijfers

De zalm zwemt niet langer stroomopwaarts. Journalisten, politici, politie, en justitie drijven comfortabel mee met de stroming. Cijfers over criminaliteit bij asielzoekers worden verzwegen en gemanipuleerd. Want het beeld van de multiculturele verrijking moet kloppen.

Wijven van de wereld

In de late middeleeuwen hadden vrouwen in de Lage Landen heel wat rechten die ze gebruikten om handel te drijven, te investeren, te procederen, te bekritiseren, te rebelleren

De VN, een VB?

Ook De VN die fier hoge moralistische waarden uitdraagt, met geheven vingertje, blijkt niet vrij van fraude, corruptie en bedrog.

2018, het jaar van de hond*

Frappante feiten: vrouwen moeten thuis blijven, zich bedekken, kuis zijn en god vrezen. De nieuwe cultuur?

Vrienden en – vooral – vijanden van Assita

Het Nieuw Vlaams feminisme weigert elke slachtofferrol, maar gaat constructief uit van eigen kracht, engagement, ambitie, emancipatie, integratie. Dat staat in contract met zgn ‘progressief’ roze mutsjes feminisme.

Bange, blanke man

De white privilege waar de bange, blanke man mee worstelt.. de pogingen om zich correct te gedragen maken hem rijker aan fobieën.