Benno Barnard

Benno Barnard is een schrijver die meent dat het heden gewoonlijk ongelijk heeft.

De kliniek

Politiek correcte opvattingen en uitspraken kun je maar beter in medisch-psychiatrische termen omschrijven.

De Fransen ergeren

Politieke correctheid vind je in ‘Brussel’ in overvloed, die is namelijk gratis. En 0,568 liter bitter kun je beter eenvoudig ‘a pint’ blijven noemen.

Vergulde dagen

Dagboekfragment van Benno: over vieillesse dorée, Thomas Gray en de Engelse scherts van caissières in Sainsbury’s