fbpx

Persoon: Bart Laeremans

Vlaams Belang is een ‘normale partij’

De pragmatische paradigmawissel, het zou een album kunnen zijn van Suske en Wiske met Tom Van Grieken als voorzitter van het Vlaams Belang in de hoofdrol. Die ging na de verkiezingen bij de koning langs en het Vlaams Belang is niet gesplitst. Noem het gerust een revolutie in de partij. De hongerige wolf in het bos is geen vette hond …

Wint N-VA bij het cordon?

De evidentie waarmee politici en media met (ex-)Vlaams Belangers afrekent als waren het misdadigers doet toch wenkbrauwen fronsen. En ja, wint N-VA meer bij het cordon of bij het afschaffen ervan?

Waarheen met Vlaams Belang?

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken probeert zijn partij een nieuw profiel aan te meten, maar heeft daarbij te kampen met BDW en FDW.

Bart Laeremans

100 jaar Groote Oorlog: de Vlaamse strijd vergeten?

Bart Laeremans ergert zich aan de Belgische recuperatie van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Waarom doet de Vlaamse regering niet meer moeite om ook het Vlaamse verhaal onder de aandacht te brengen? 

Bart Laeremans

Confederalisme was een sprookje

Volgens Bart Laeremans heeft de N-VA door haar regeringsdeelname aangetoond dat eerbare staatshervormingen binnen het Belgische kader onmogelijk zijn. Ook het confederalisme kan er zo nooit komen. Het is aan het Vlaamse middenveld, de Vlaamse beweging om het heft terug in handen te nemen. 

Johan Sanctorum breekt met Vlaams Belang

De Vlaamse feestdag was voor Johan Sanctorum een goede gelegenheid om eens op te frissen waarom hij Vlaams-republikein is – een term die hij verkiest boven flamingant of Vlaams-nationalist.

Minder Vlamingen in Brussel

Groot nieuws op Deredactie.be: het aantal Brusselse kiesgerechtigden is alweer gedaald. Dat blijkt uit een rondvraag van Brusselsnieuws.be. O ja? 

Bart Laeremans

Dubbelspel van N-VA of geblunder?

Bart Laeremans kijkt meewarig naar de debatten over de naamsverandering en krijgt zowaar medelijden met Raf Terwingen. Maar zijn het blunders of is het kwaad opzet?

Bart Laeremans

Gerecht BHV: Vlamingen bedrogen en belastingbetaler opgelicht

Hoe valt te verklaren dat het rechttrekken van de rampzalige en valse 20N/80F-verhouding voor de magistraten in het hervormde BHV niet alleen leidt tot een stijging van het aantal Nederlandstaligen met 18 (iets hoger dan het oorspronkelijke aantal), maar tegelijk ook tot een nog grotere, bijkomende kaderuitbreiding voor de Franstaligen met 25? Senator Bart Laeremans (Vlaams Belang) probeert inzicht te krijgen in de Belgische rekenkunde.

Voetballen op de gewestgrens

Twaalf september was de laatste dag dat Brussel zich bij de UEFA kandidaat kon stellen als gaststad voor het EK voetbal 2020. De aankondiging op elf september van Vlaams minister-president Kris Peeters dat er een akkoord was over het nieuwe nationale stadion op Parking C van de Heizel was dan ook geen grote verrassing.

Vlaamse Rand ‘verbrusselt’ verder

In de achttien gemeenten van Halle-Vilvoorde groeit slechts de helft van de pasgeboren kinderen op in een Nederlandstalig gezin. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Vlaams Belang concludeert daaruit dat de ‘ontnederlandsing’ van de Rand de spuigaten uitloopt. 

Arithmétique belge? – deel 2

Gisteren werd geanalyseerd hoe de zetelverdeling voor het Europees parlement gebeurt onder Duitstaligen, Franstaligen en Vlamingen. Vandaag worden de criteria die de huidige wet gebruikt nader ontleed. Zijn ze gunstig of ongunstig voor Vlaanderen? Wat met de voorstellen van N-VA en Vlaams Belang? En tot slot een antwoord op de vraag: hoe komt het toch dat de V-partijen die historisch altijd veel sympathie hadden voor de Duitstalige Gemeenschap, nu de gewaarborgde zetel voor Duitstalig België willen schrappen?

arithmétique belge? – deel 1

Na de verkiezingen van 2014 zetelen er slechts 12 Vlamingen in het Europees Parlement. Op heden zijn dat er nog 13. Betaalt Vlaanderen hier een Belgische rekening?  Wie bepaalt hoeveel zitjes het Europees Parlement telt? Hoe zit het binnen België met de verdeling van de zetels onder Duitstaligen, Franstaligen en Vlamingen?