fbpx

Persoon: Bernard Lewis

Koen Tanghe

Syriëgangers repatriëren?

Zij die pleiten voor repatriëring van de Belgische Syriëstrijders overdrijven vaak de voordelen en verzwijgen de nadelen en gevaren.