fbpx

Persoon: Franciscus van Assisi

Mijnheer broeder zon

We zijn aan het einde van de eerste hittegolf dit jaar: een goede gelegenheid om iets over de zon te schrijven, soms ongenadig brandend, maar zonder dewelke op deze planeet geen leven mogelijk zou zijn.
Eerst een paar proza├»sche bedenkingen. Het uitrollen (zo heet dat) van de zogenaamde slimme meter verloopt niet zonder slag of stoot. Al in 2009 besliste Europa …

Leve de middeleeuwen

De middeleeuwen waren anders. Christelijk, dat zeker. Maar zeker niet duister. Wat Maarten Boudry ook mag beweren.