Actualiteit, Commentaar

#Opkuisen

Het verhaal van een sticker

Schooljaar 1990-1991. Er was nog geen sprake van Zwarte zondag. Die kwam pas later, op 24 november 1991. Maar er […]

Multicultuur & samenleven

‘Een zware bladzijde omslaan’

Het pardon van de Vlaamse Beweging

Gisteren had Karl Drabbe het over het ‘historische pardon’ uitgesproken door Frans-Jos Verdoodt. De voormalige voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme (ADVN) maakte veertien jaar geleden schoon schip met de duistere jaren in het verleden van de Vlaamse Beweging. Maar wat zei hij precies?

Multicultuur & samenleven

‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’

Schotse SNP heeft fascistische wortels

Een recente historische roman over Londen en nazi-Duitsland loodst willens nillens naar een recente historische studie over fascisme in Schotland. Ook de SNP heeft fascistische wortels en hoopte via een overwinning van nazi-Duitsland Schotse onafhankelijkheid te bekomen.

Multicultuur & samenleven

Dirk Rochtus nieuwe voorzitter ADVN

Frans-Jos Verdoodt verlaat zijn geesteskind

Sinds de oprichting in 1984 is prof. Frans-Jos Verdoodt de leidende kracht achter en van het Archief- en Documentatiecentrum van het Vlaams-nationalisme (ADVN), zeg maar het archief en geheugen van de Vlaamse Beweging. Op 6 augustus wordt hij opgevolgd door prof. Dirk Rochtus.

Actualiteit

NEGENDE MANIFEST GRAVENSTEENGROEP toetst Brusselstandpunt aan het regeerakkoord: Pleidooi voor de Vlaamse Gemeenschap.

De Gravensteengroep vraagt zich af, wat willen we met Brussel? Loslaten? Niet loslaten? En indien niet, hoe dan? Ze kiezen voor een verdediging van de ‘gemeenschapsoptie’ en het co-beheer. om helemaal actueel te blijven hebben ze dit standpunt getoetst aan het regeerakkoord. 

(Toetsing aan het regeerakkoord van december 2012 staat in vetjes.)

Gravensteengroep
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans