fbpx

Persoon: Hegel

Hoop op de revolutie

250 jaar geleden werd Friedrich Hölderlin geboren. De ‘nationalistische’ dichter was veeleer een jacobijn die hoopte op een revolutie

De smet op Schmitt

Carl Schmitt was een katholiek-conservatieve staatsdenker. Zijn werk wordt vaak gelezen als een aanval op de democratie, maar zijn begrip ‘vijand’ is geen morele categorie. Hem gaat het over de mogelijkheid om met iemand een vreedzame collectieve eenheid te vormen.