fbpx

Persoon: Herman Deweerdt

Buitenlanders vervalsen Belgische democratie

Het aantal stemmen per verkozen vertegenwoordiger is in Wallonië en Brussel veel lager dan in Vlaanderen. Een oud zeer, dat steeds meer pijn lijkt te doen. De Vlaamse Volksbeweging beweerde onlangs dat de Vlamingen 8 zetels te weinig hebben t.o.v. het aantal Vlaamse stemmen. Twee verschillende formuleringen van hetzelfde probleem: Vlamingen en Walen worden bij de verkiezingen voor het federaal parlement niet gelijk behandeld. Is dit wel zo? En indien neen, waarom wel?

Kosten vergrijzing in Vlaanderen lager

In deel 3 werd aangetoond dat de verschillende lasten op de schouders van de werkenden in de private sector, in Vlaanderen minder zwaar tot veel minder zwaar zijn dan in Wallonië. Voor Brussel is het beeld gemengd. In het vierde en laatste deel zetten we de lasten om in miljarden per Gewest. Voor wie benieuwd is naar de uitkomst.

Kosten van de vergrijzing

In Deel 2 werd aangetoond dat de vergrijzing in Vlaanderen groter is dan in Wallonië. T.o.v. deze beide Gewesten is Brussel een jong Gewest. Maar wat zegt dat over de kosten van de vergrijzing? Daarom kijken we naar bevolkingsgroepen die min of meer representatief zijn voor takken van de sociale zekerheid in verhouding tot het aantal werkenden in de private sector.

Kosten vergrijzing in Vlaanderen lager dan in Wallonië en Brussel

Zullen de kosten van de vergrijzing in Vlaanderen nu groter of kleiner zijn dan in de rest van het land? Het antwoord heeft zowel sociaal, economisch als politiek een verreikende betekenis. Herman Deweerdt probeert een stevig onderbouwd antwoord te geven. Hij doet dit in vier stappen. Vandaag Deel 1: Wat zegt de Studiecommissie voor de vergrijzing?

Back to the future 2

Prof. Paul De Grauwe lokte hevige reacties uit toen hij een paar maanden geleden verklaarde dat Vlaanderen economisch niet beter geworden was door de staatshervormingen. Herman Deweerdt vindt dat De Grauwe totaal irrelevante argumenten gebruikte, maar, tegen de achtergrond van wat de professor in 1991 schreef over de regionalisering van de staatsschuld begrijpt hij de uitspraak van De Grauwe zeer goed. Vandaag deel 2. 

De kreten van Michel klinken vals

In Doorbraak van februari noemde de hoofdredacteur de drie argumenten van Charles Michel pro Belgica ‘populistische bangmakerij’. Hij vroeg ook de handschoen op te nemen om de argumenten te weerleggen. Herman Deweerdt wil graag een steentje bijdragen.

Finland aan de Noordzee

De Standaard van 25 juli zet onder de titel: ‘Finland is het beste jongetje van de klas’ de resultaten van het rapport op een rijtje. Wij voegen de vergelijkbare resultaten van Vlaanderen tussen haakjes toe. Maar dan wel de resultaten die we zouden bereikt hebben in 2010 in de veronderstelling dat vanaf 1990 alle federale uitgaven en inkomsten per Gewest zouden geregistreerd zijn en er dus ook geen doorstroming van de transfers zou geweest zijn tussen de Gewesten.

1,2 of 1,5 of 2 miljard… wat is het nu?

Onlangs ontstond er nogal wat verwarring over de hoogte van de transfers via de financieringswet. De oorzaak was een publicatie door het CRISP. La Libre Belgique had gelezen dat de transfer 1,3 miljard bedroeg. La Dernière Heure had beter gelezen en 1,5 miljard gevonden. Terwijl in de tekst van het CRISP een bedrag stond van 2 miljard. Knack had de cijfers afgerond naar 1,2 miljard. Wat is het nu? Herman Deweerdt heeft het rapport geanalyseerd en komt tot onderstaande bevindingen. 

Herman Deweerdt: in mijn naam

Herman Deweerdt, redacteur van Doorbraak en de specialist sociale zekerheid, transfers, en cijfers, geeft zijn kijk op de staatshervorming. zoals we dat van hem gewoon zijn: degelijk en zeer zakelijk. Zijn conclusie? Beter geen staatshervorming dan deze, maar we moeten niet verwonderd zijn…we zagen het van ver komen.