fbpx

Persoon: Louis Vos

Mei 68: ‘Doorn in het oog van rechts’?

Een Duitse historicus als Götz Aly ziet gelijkenissen tussen het nationaalsocialistische geweld voor 1933 en de brutaliteit van linkse studenten in 1968. Hij plaatst ook kanttekeningen bij de emanciperende voortrekkersrol van de ’68-ers’.

Hoe naties gestalte krijgen in musea

De natie krijgt ook vorm doorheen de musea die een gemeenschap van mensen voor haar inricht, wist de Zweedse professor Peter Aronsson te vertellen op een avond die werd georganiseerd door de vzw National movements and Intermediary Structures in Europe (NISE), een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme (ADVN).

‘Want er komen andere tijden’

Verschenen in Doorbraak – april 2012: De studenten en de scholieren van Vlaanderen hadden ruim 100 jaar een nationale roeping en een rijk rooms leven. In 1975 kantelde de tijdgeest. Louis Vos onderzocht gedurende veertig jaar de roeping van de katholieke studerende jeugd in Vlaanderen.

Identiteit blijft vaste prik

Richard Hill is het prototype van de Britse eurovriend met een jarenlange loopbaan in Brusselse eurocratische kringen. Hij leidt het communicatiebureau Europublications en schrijft om het aantal jaren een boek dat verder gaat dan vrome wissewasjes.

Louis Vos (portret)

Louis Vos, u zult hem niet gauw terugvinden als wild om zich heen slaande opiniemaker. Hoewel hij een volledige academische carrière bouwde op de studie van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in het bijzonder en van natievorming en nationalisme in het algemeen, duikt zijn naam weinig op in krantenartikels of vrije tribunes. Toch is Louis Vos (Mol, 1945) geen kamergeleerde die zich liefst in zijn bibliotheek terugtrekt. Sociaal geëngageerd was hij altijd al, als mede-oprichter van de uit het KVHV voortgesproten Studenten Vakbeweging, een typisch mei’68-fenomeen, in de jeugdbeweging en nadien als vertegenwoordiger van de assistenten aan de Leuvense universiteit. Deze maand gaat hij met emeritaat als hoogleraar aan de KU Leuven.