fbpx

Persoon: Monica De Coninck

Wij, het volk

Wat gebeurt er als ‘de mensen’ voor politieke extremen dreigen te kiezen? Hoe reageert dan de klasse die zichzelf de ‘elite’ noemt?

‘Vlaamse onderstroom is niet rechts en egoïstisch’

Het verhaal is bekend: de Sociaal Democraten & Progressieven (SD&P) werden opgericht in Aalst, januari 2014, na de opheffing van de Aalsterse sp.a–afdeling. Maar ze zijn niet van plan om een lokale partij te blijven, ze varen op de ‘Vlaamse grondstroom’ en die moet niet noodzakelijk rechts zijn. Het voorbeeld van een andere partij die van een kleine uitdager uitgroeide tot een belangrijke factor stuwt hen. En dus staat de SD&P op 25 mei op de Oost-Vlaamse kiesbrieven. Een gesprek met Dylan Casaer, schepen in Aalst en lijsttrekker voor het Vlaams parlement. 

David Dessin

Waarom ik het boek van Jan Vranken maar niet koop…

Over het boek “Thatcher aan de Schelde” beweert de schrijver, professor emeritus Jan Vranken dat er een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde kritiek in wordt gegeven op het sociaal beleid dat de N-VA in de stad Antwerpen voert. Afgelopen woensdag mocht hij in ‘Terzake’ die kritiek komen toelichten tegenover Liesbeth ‘Thatcher’ Homans zelf. Daar slaagde hij eerlijk gezegd nogal slecht in, maar wat is er dan precies misgelopen?

David Dessin

Waarom ik het boek van Jan Vranken maar niet koop…

Over het boek “Thatcher aan de Schelde” beweert de schrijver, professor emeritus Jan Vranken dat er een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde kritiek in wordt gegeven op het sociaal beleid dat de N-VA in de stad Antwerpen voert. Afgelopen woensdag mocht hij in ‘Terzake’ die kritiek komen toelichten tegenover Liesbeth ‘Thatcher’ Homans zelf. Daar slaagde hij eerlijk gezegd nogal slecht in, maar wat is er dan precies misgelopen?

Zuhal Demir

Wel vrij verkeer, geen sociale zekerheidstoerisme

Roemeense en Bulgaarse werknemers kunnen sinds 1 januari aan de slag in België zonder arbeidskaart. In buurlanden nemen regeringen maatregelen om de werkloosheidsuitkeringen voor deze nieuwe inwijkelingen te beperken. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir pleit voor een gelijkaardig aanpak in eigen land.  

Het ietsisme regeert

‘De middenstand regeert’, zong Luc De Vos met Gorki in Mia. Die middenstand stond symbool voor de grijsheid van het beleid hier. Vandaag regeert een nog grijzere ideologie: het ietsisme. Al geeft een minister aan al die grijsheid toch een aparte kleur door de rechterlijke macht te suggereren ‘niet moeilijk’ te doen.

Vakbond legt sociaal overleg neer

De vakbondstoplui reageerden bijzonder gebeten op het verwijt dat ze het cruciale sociaal overleg over het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden hebben verlaten. Ze verkozen ‘actief’ te zijn in Genève, want konden daar niet worden gemist.

Sociaal overleg versleten?

Door de onderhandelingstafel te verlaten, opent het ABVV een debat dat de vakbonden net willen vermijden: is het sociaal overleg nog aangepast aan de noden van vandaag?