fbpx

Persoon: Thomas More

Op zoek naar een eiland

De pandemie die we nu meemaken, nodigt uit om globalisme en kosmopolitisme kritisch te bekijken. En kan mensen van het nut van grenzen overtuigen.

It’s the nation, stupid!

‘Brexit is economisch een ramp’, voorspellen waarnemers. Dat maakt de brexitkiezer niks uit. Die gelooft in de nationale soevereiniteit.

Dodencel geen rem op vrij denken

Johannes Popitz diende als Pruisisch minister van Financiën het naziregime. Toen hij het misdadige karakter ervan inzag, ging hij in het verzet. In het geloof aan de moreel zuivere staat stierf hij aan de galg.

Guido Lauwaert

Euthanasie – Leven of niet leven

Op reis in India, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd ik meermaals geconfronteerd met de volgende toestand: kinderen worden geboren, leven korte tijd en sterven … zonder een spoor van [te hebben] bestaan.
Prachtwet
Onze Westerse maatschappij telt veel ridicule en dwaze wetten, maar een prachtwet is het verbod tot abortus na een vastgelegd aantal weken bevruchting. Het kind …