fbpx

Persoon: Phara de Aguirre

Racisme, de kip of het ei?

Het structurele racisme in Vlaanderen is eerder een wantrouwen gebaseerd op vooroordelen en veralgemeningen gevoed door negatieve ervaringen

Pieter Van den Bossche

Laat leerkrachten lesgeven

Om leerachterstanden te voorkomen, moeten we leerkrachten zoveel mogelijk les laten geven en scholen heropenen zodra zij dat veilig kunnen.

Siegfried Bracke

Terug naar af?

De VRT-nieuwsdienst analyseert de afgelopen verkiezingen: te weinig aangevoeld wat de thema’s waren. Privatiseren is de enige oplossing

Incest bij de media

De nieuwste trend in de mediatent is de pest van het incest. Enkel ‘mediafiguren’ krijgen nog aandacht voor hun artistieke exploten.