fbpx

Persoon: Robert Vandeputte

Het kennelijk gebrek aan democratie

De Standaard vroeg aan Hendrik Vuye wat de inzet zou moeten zijn van de verkiezingen van 25 mei 2014. Knack vroeg dat aan Peter De Roover. Ook Vuyes antwoord onthouden we niet aan de lezer van Doorbraak. Hij argumenteert dat België weinig democratisch is daar de optelsom van twee democratieën niet noodzakelijk een democratie is. Hij wijst er ook op dat Vlaamse en Franstalige partijen hun programma onmogelijk kunnen verwezenlijken binnen een Belgisch kader. Slechts een confederaal België kan een democratisch België zijn. Wie de burger echt ernstig neemt, neemt ook het confederalisme ernstig.