fbpx

Persoon: Anton van Wilderode

Kettershol

Het hedendaagse iconoclasme neemt steeds groteskere vormen aan, kruipt tot in de kleinste hoekjes en bijt zichzelf onvermijdelijk in de staart.

Desobediència !

Een Vlaams proloogje
Van de vele komkommerberichten deze zomer is er mij één speciaal bijgebleven. Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe van de N-VA heeft een boete van 55 Euro gekregen omdat hij de ‘B’ op zijn wagen overplakt heeft met een ‘VL’. Aangezien hij die boete niet wilde betalen moest hij voor de politierechter verschijnen. Vooral in de Franstalige pers werd er …

Nelly Maes

Panda’s met een leeuwenhart

Nelly Maes schreef een interessant pleidooi voor verbreding en verdieping van de Vlaamse Beweging. Een tekst die ze uitsprak als dankwoord bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. In feite is ze de eerste Vlaamse Leeuwin in deze Orde: geen enkele andere vrouw prijkt op het palmares sinds 1971, toen deze onderscheiding voor het eerst werd verleend. Waarom ze de orde krijgt staat op ongeveer elke bladzijde van haar autobiografie Ongebonden best (Pelckmans).