fbpx

Persoon: Jan Romein

2015: 800 jaar Magna Carta

Volgend jaar wordt Magna Carta 800 jaar. In 1215 tekende koning Jan zonder Land onder druk van de Engelse adel het legendarische document waarin rechten en vrijheden worden gewaarborgd voor ‘vrije mannen’ in het Engelse koninkrijk. Het ‘Commons Political Reform Committee’, een parlementaire hervormingscommissie, riep voorbije week alvast, naar aanleiding van de verjaardag, het parlement op om een vernieuwde versie van dit charter op te stellen of om er toch ten minste over na te denken. Daarmee opent deze commissie, waarin leden van alle in het parlement zetelende partijen zitten, een interessant politiek debat over een grondwettelijk kader in het grondwetloze Verenigd Koninkrijk. Met heftige voor-en tegenstanders van een geschreven constitutie.