fbpx

Persoon: José Happart

Stijn Paemelaere

Vloeken in de Vlaamse kerk

De jongste dagen circuleerde op het net en in bepaalde media de misvatting dat José Happart zal spreken tijdens de jaarlijkse IJzerbedevaart, die dit jaar overigens voor het eerst op wapenstilstand zal doorgaan en in een nieuw kleedje gestoken wordt. Een Waalse gastspreker opvoeren die jarenlang de Vlaamse Voerenaars heeft gekweld, zou inderdaad een heuse ommezwaai betekenen ten opzichte van het flamingante karakter dat deze hoogdag ooit kenmerkte. Dit zou zelfs nog een trendbreuk zijn tegen het licht van de progressieve maar nog steeds Vlaamse wind die al in de tweede helft van de jaren ’90 door het organiserende comité woei…

De Belgische grondwet is een vodje papier

Professor Hendrik Vuye is hoogleraar grondwettelijk recht aan de ‘Facultés Notre-Dame’ te Namen. In de zomer van 2010 raakte hij betrokken bij de regeringsonderhandelingen, als adviseur van de N-VA. Hij was er al van het eerste uur bij – nog voor de legendarische bijeenkomst te Vollezele. Hij behoort dus tot die ‘ondeskundige’ (dixit Wouter Beke in Humo) entourage van Bart De Wever. Vuye is niet onder de indruk en merkt fijntjes op dat juist de bollebozen van CD&V wel eens een steekje lieten vallen. Over de grondwet spreekt hij – voor een grondwetsspecialist – wel in héél relativerende termen: ‘een vodje papier’.