fbpx

Persoon: Julius Caesar

De smeltbare monarch

Er zijn elegantere manieren om met het verleden in het reine te komen dan een beeldenstorm. Werk voor filosofen, kunstenaars en patissiers.

Et tu, CD&V?

CD&V wil het communautaire nog eens tien jaar in de ‘frigo’. Sander Loones (N-VA) wil daartegenover de Vlamingen op sleeptouw nemen in een sociaaleconomisch verhaal dat tot een communautair resultaat moet leiden.