fbpx

Persoon: Vincent Kompany

Waarin een klein land groot kan zijn

11 september. Vandaag is het al 17 jaar geleden, die knal waarmee het derde millennium werd ingezet en een nieuw tijdperk van onze geschiedenis werd gemarkeerd: twee gekaapte vliegtuigen die de Twin Towers in New York doorboren, met een vreselijke ravage en dodental als gevolg. Het islamfundamentalisme, dat uiteraard al ouder is en zijn wortels heeft in de Afghaans-Pakistaanse regio …

Nobelprijs voor Franstaligen

De nationalistische publieke opinie heeft Veerle Baetens het zwijgen opgelegd. En die Oekraïners maar betogen voor Europa! Dat is de analyse van Olivier Mouton over de affaire Baetens.

C’est le sport, stupide

Op 16 augustus drukte Le Vif/L’Express een foto af van ‘l’arme anti-N-VA’, het wapen tegen de N-VA. Neen, er staat geen statieportret van de ploeg-Di Rupo. De vuurkracht van dat wapen wordt door Le Vif alvast onvoldoende geacht om de troepen van De Wever kansrijk te kunnen treffen. Wie daar wel in moet kunnen slagen, volgens het Franstalige zusterweekblad van Knack, …

Kompany past wél in het plaatje van N-VA

De Brusselse schepen Ans Persoons (sp.a) slaat de bal mis als ze zegt dat de N-VA de Vlaamse gemeenschap definieert op basis van één taal en één cultuur. Dat bewees de partij onder meer tijdens de Vlaamse feestdagviering in Antwerpen. 

O wat zijn die Belgen stil

Er is een eigenaardige ontwikkeling bezig. Terwijl met de dag duidelijker wordt dat de structuur van het Belgische compromissenstaketsel zelf verantwoordelijk is voor het onvermijdelijke uiteenvallen ervan, probeert een eigenaardige coalitie van liberalen, maoïsten en christendemocraten een verondersteld Belgisch samenhorigheidsgevoel aan te wakkeren.

‘Dit lifestyle-project kan de massa niet overtuigen’

Kevin Absillis (1980) doceert Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij mengt zich ook graag in het publieke debat, bijvoorbeeld als het gaat over de relatie tussen schrijvers en de natie waarvan ze deel uitmaken. Eind december 2012 bracht De Morgen zijn vierdelig kerstessay Een Vlaamse vloek in de linkse kerk. En of er werd gevloekt. Doorbraak voelde de jonge progressieve academicus aan de tand.

Er is nog veel te doen

De lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 waren een onverhoopt succes voor de N-VA. Vele gemeenteraadsleden en zeker schepenen en burgemeesters versterken het weefsel van de partij en zullen de plaatselijke ‘innesteling’ verbeteren. Toch is er vanuit het perspectief van het grote project in 2014 geen reden tot euforie.